« Back to Search« Back to SearchSearch » Vehicles for road cleaning  KOMUNALA KOPER

Vehicles for road cleaning

  KOPER Slovenia — KOMUNALA KOPER
Published February 24, 2016
|
Notice type
Award notice
1 piece sweep suction machine for cleaning traffic areas 4 m3 and 1 piece sweep suction machine for cleaning traffic areas 2 m3.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
KOMUNALA KOPER, d.o.o. - s.r.l., ULICA 15.MAJA 4, Kontakt: Romana Cvikl, SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA. Tel. +386 56633704. Telefaks +386 56633706. E-pošta romana.cvikl@komunalakoper.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.komunalakoper.si
VRSTA NAROČNIKA
Oseba javnega prava.
GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
Okolje
ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 4 m3 in 1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 2 m3.
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago. Nakup. Glavni kraj dobave: FCO Komunala Koper.
Kratek opis naročila ali nabave
1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 4 m3 in 1 kos pometalno sesalni stroj za čiščenje prometnih površin 2 m3.
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
34144430 (Vozila za čiščenje cest)
Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 227560,00 EUR, brez DDV
Vrsta postopka
Postopek s pogajanji po predhodni objavi
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena.
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne.
Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
Številka javnega naročila : 19-JN-B/2015
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
Da. Obvestilo o naročilu. Številka obvestila v UL: 2015/S 189-342319 z dne 30. 9. 2015 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da. Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6654/2015 z dne 25. 9. 2015
DATUM ODDAJE NAROČILA
11. 12. 2015
INFORMACIJE O PONUDBAH
Število prejetih ponudb: 1 Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO
RIKO RIBNICA d.o.o., Lepovče 23, SI-1310 Ribnica.
INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 205000,00 EUR, brez DDV Skupna končna vrednost naročila: 227560,00 EUR, brez DDV
INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
Organ, pristojen za pritožbene postopke
KOMUNALA KOPER, d.o.o. - s.r.l., ULICA 15.MAJA 4, SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA.
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
KOMUNALA KOPER, d.o.o. - s.r.l., ULICA 15.MAJA 4, SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA
23. 2. 2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB