« Back to Search« Back to SearchSearch » Energy rehabilitation of three buildings SB Trbovlje  MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Energy rehabilitation of three buildings SB Trbovlje

  Ljubljana Slovenia — MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Published November 29, 2017 — Deadline January 15, 2018 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
Energy rehabilitation of three buildings SB Trbovlje

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

I.1 Ime in naslovi
Uradno ime MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Poštni naslov: Štefanova ulica 5 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj Ljubljana Država Slovenija Kontaktna oseba Ana Gruden E-pošta ana.gruden@gov.si Telefon +386 14786043 Telefaks +386 14786058
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija treh stavb SB Trbovlje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Energetska sanacija treh stavb SB Trbovlje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 45100000 45200000 45210000 45215000 45250000 45300000 45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacija treh stavb SB Trbovlje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2018 12:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2018 13:00
VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.01.2018 10:00
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Poštni naslov: Slovenska cesta 54 Poštna številka: 1000 Kraj Ljubljana Država Slovenija Telefon Telefaks Internetni naslov: (URL)
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Poštni naslov: Štefanova ulica 5 Poštna številka: 1000 Kraj Ljubljana Država Slovenija Telefon Telefaks Internetni naslov: (URL)
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.11.2017 Obvesti o odločitvi o javnem naročilu
Datum objave: 29.11.2017 1037
VPRAŠANJE

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB