« Back to Search« Back to SearchSearch » Digitization of construction and plumbing archive  Bærum kommune

Digitization of construction and plumbing archive

  Sandvika Norway — Bærum kommune
Published November 2, 2016 — Deadline December 19, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Digitizing and recording metadata of construction and plumbing archive in water and wastewater. Construction Archives represents approximately 18 shelf meters and consists of approximately 1,500 numbered folders. Plumbing Archives totaled 120 shelf meters and consists of approximately 28,000 folders


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Bærum kommune 935478715 Arnold Haukelands plass 10 1304 Sandvika NO Kontaktperson: Roar Timberlid Telefon: +47 41432935 E-post: Roar.timberlid@baerum.kommune.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2151 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/149179 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Digitalisering av anleggs- og rørleggerarkivet
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori7: EDB og beslektede tjenester Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandvika NUTS-kodeNORGE Fylke: Akershus Kommune: Bærum
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Digitalisering og registrering av metadata av anleggs- og rørleggerarkivet i Vann og avløp. Anleggsarkivet utgjør ca. 18 hyllemeter og består av ca 1500 nummererte mapper. Rørleggerarkivet utgjør totalt 120 hyllemeter og består av ca 28.000 mapper
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 79999100 Skanningstjenester Tilleggsvokabular 72000000 Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Anleggsarkivet utgjør ca. 18 hyllemeter. Arkivet består av ca. 1500 mapper. Rørleggerarkivet utgjør totalt 120 hyllemeter, ca 28.000 mapper.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Varighet i måned(er): 009 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se tilbudsforespørselen
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se tilbudsforespørselen Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se tilbudsforespørselen
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
18/61965
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
19.12.2016 - 10:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i dager: 090 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
2.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB