« Back to Search« Back to SearchSearch » CNC machining center  Oppland Fylkeskommune

CNC machining center

  Lillehammer Norway — Oppland Fylkeskommune
Published October 19, 2015 — Deadline November 12, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
North Gudbrandsdal secondary school to buy a CNC Machining Center. Oppland County Council is a regional development and service provider with responsibility for important social responsibilities. The county is governed by elected representatives. The county is a key player in dealing with regional development in a number of areas in the county, such as secondary education, communications, business development, planning, culture, heritage, dental and county library. Much of the development work is done in close collaboration with other public and private actors. Oppland County Council includes, in addition to the central administration at Lillehammer following businesses: -10 secondary schools, with a total of 19 business locations. -20 Dental clinics -2 Folkehøgskoler -fylkesbibliotek -fylkesarkiv Oppland County Council has altca. 2,000 employees. The county has an area of ​​25,192 km2 and a population of approximately 187.000. Oppland County Council (OFK) hereby wish to invite you to submit tenders for the supply of goods and / or tjenesteri under this document and publication in Doffin. North Gudbrandsdal secondary school will acquire a CNC Machining Center. See requirements blubber for more information.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Oppland Fylkeskommune 961 382 335 Kirkegata 76 2609 Lillehammer NO Kontaktpunkt: Offentlig anskaffelser Kontaktperson: Trond-Erik Eriksen E-post: trond-erik.eriksen@oppland.org Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afdgvenotw&GoTo=Docs Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afdgvenotw&GoTo=Tender Ytterligere informasjon kan fås her: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afdgvenotw&GoTo=QA Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afdgvenotw&GoTo=Docs Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afdgvenotw&GoTo=Tender
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Annet: Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
CNC Maskineringssenter
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Vareleveranse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sel NUTS-kodeOppland Kommune: Sel
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule skal kjøpe inn et CNC Maskineringssenter. Oppland fylkeskommune er en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver. Fylkeskommunen er styrt av folkevalgte. Fylkeskommunen er en sentral medspiller i arbeidet med regionale utvikling på en rekke områder i fylket, som videregående opplæring, samferdsel, næringsutvikling, planlegging, kultur, kulturarv, tannhelse og fylkesbiblioteket. Mye av utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører. Oppland fylkeskommune omfatter i tillegg til sentraladministrasjonen på Lillehammer følgende virksomheter: -10 videregående skoler, med til sammen 19 virksomhetslokasjoner. -20 tannklinikker -2 folkehøgskoler -fylkesbibliotek -fylkesarkiv Oppland fylkeskommune har i altca. 2.000 ansatte. Fylket har et areal på 25.192 km2 , og et innbyggertall på ca. 187.000. Oppland fylkeskommune (OFK) ønsker herved å invitere Dem til å gi tilbud på levering av varer og/eller tjenesteri henhold til dette dokumentet og kunngjøring på Doffin. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule skal anskaffe et CNC Maskineringssenter. Se kravspekk for mer informasjon.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 42621100 CNC-dreiebenk Tilleggsvokabular 42620000 Dreiebenker, bore- og fresemaskiner 42600000 Verktøysmaskiner Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Saksnummer hos oppdragsgiver
15/32
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
12.11.2015 - 12:00
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 10.02.2016
Tilbudsåpning
Dato: 12.11.2015 - 12:15 Del VI: Supplerende opplysninger
Tilleggsinformasjon
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afdgvenotw
Dato for publisering av denne kunngjøring
19.10.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB