« Back to Search« Back to SearchSearch » 700064 Griniveien - bridge east of North Road - Construction  Bærum kommune

700064 Griniveien - bridge east of North Road - Construction

  Sandvika Norway — Bærum kommune
Published September 23, 2016 — Deadline October 19, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Trail bridge (40m) in concrete over Griniveien. 130 m footpath on the south side and 700 m walking trail on the north side. The footbridge is being cast on a rig site near and lifted into place.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Bærum kommune 935478715 Arnold Haukelands plass 10 1304 Sandvika NO Kontaktperson: Anne Gro Frogner Telefon: +47 67504050 E-post: Anne.Frogner@baerum.kommune.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2151 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/148011 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
700064 Griniveien - bro øst for Nordveien - entreprise
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Østerås, Bærum NUTS-kodeAkershus Fylke: Akershus Kommune: Bærum
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Turvei bru (40m) i betong over Griniveien. 130 m turvei på sørsiden og 700 m turvei på Nordsiden. Gangbrua skal støpes på et riggområde i nærheten og løftes på på plass.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 34954000 Gangbru Tilleggsvokabular 45221113 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Gangbru 45233100 Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier 45233120 Anlegg av vei 45233320 Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier 45112730 Anleggsgartnerarbeid for veier og motorveier
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
40 m betong gangbru 820 m turvei Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 6000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: 150 m med oppgradering av sti
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  16. 11. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  01. 06. 2017 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
se tilbudsforespørsel
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
se tilbudsforespørsel
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
se tilbudsforespørsel
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: se tilbudsforespørsel
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: se tilbudsforespørsel Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: se tilbudsforespørsel
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
700064
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
19.10.2016 - 10:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i dager: 090 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 19.10.2016 - 12:00 Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
23.9.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB