« Back to Search« Back to SearchSearch » Designing Storåsen nursery  Leirfjord kommune

Designing Storåsen nursery

  Leirfjord Norway — Leirfjord kommune
Published November 20, 2015 — Deadline January 4, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Storåsen kindergarten be rebuilt. Want to buy architect. Consultant engineer construction. RIV. RIE. Thats all engineering work related to the reconstruction of kindergarten.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Leirfjord kommune 945034572 Leland 8890 Leirfjord NO Kontaktperson: Asle Skog Telefon: +47 75074000 E-post: postmottak@leirfjord.kommune.no Faks: +47 75074001 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2338 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/138120 Ytterligere informasjon kan fås her: Leirfjord kommune Leland 8890 Leirfjord NO Telefon: +47 48073446 E-post: asle.skog@leirfjord.kommune.no Nettsted: Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Prosjektering Storåsen barnehage
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Leirfjord NUTS-kodeNORGE Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Storåsen barnehage skal ombygges. Ønsker å kjøpe arkitekt. Rådgivende ingeniør bygg. RIV. RIE. Dvs all prosjekteringsarbeid i forbindelse med ombygging av barnehagen.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71200000 Arkitekt- og relaterte tjenester Tilleggsvokabular 71210000 Arkitektrådgivning 71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Arkitektarbeider . RIB (byggteknikk) RIV (VVS). RIE (Elektro). Ansvarlig søker, Prosjektledelse
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  05. 01. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  21. 04. 2016 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja beskriv disse særlige vilkårene: Ønsker pris fra et firma som innbefatter alle ansvarsområdene. Dvs arkitekt, og RIB, RIV, RIE, ansvarlig søker, prosjektkoordinator.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av Kriteriene listet under 1. Pris . Vekting 80 2. Leveringsdato ferdig anbudsgrunnlag . Vekting 20
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
1
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
04.01.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 04.02.2016
Tilbudsåpning
Dato: 04.01.2016 - 12:00 Sted: Rådhuset Leirfjord kommune Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Innsendelse av klager
Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage: Klagefrist 14 januar 2016
Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager
Leirfjord kommune Leland 8890 Leirfjord NO E-post: asle.skog@leirfjord.kommune.no Nettsted:
Dato for publisering av denne kunngjøring
20.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB