« Back to Search« Back to SearchSearch » NOR 059-2016 Buying Audiometer to Etat for children and families, the City of Bergen  Bergen Kommune

NOR 059-2016 Buying Audiometer to Etat for children and families, the City of Bergen

  BERGEN Norway — Bergen Kommune
Published July 4, 2016 — Deadline August 10, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Agency for child and family will buy audiometer for examination of hearing upon completion of the screening of all school children in Bergen

Principal uses Mercell Sourcing Service. To register your interest, and get access to any documents, please click on the link below or copy and paste the link into your browser. [[Http://permalink.mercell.com/59824092.aspx]]. Then follow the instructions on the website.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Bergen Kommune Rådhusgt. 10 5020 BERGEN NO Kontaktperson: Asnake T. Erko Telefon: +47 40910735 E-post: asnake.erko@bergen.kommune.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/59824092.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/59824092.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/59824092.aspx Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/59824092.aspx Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/59824092.aspx
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
NOR 059-2016 Kjøp av Audiometer til Etat for barn og familie, Bergen kommune
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Vareleveranse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Bergen NUTS-kodeHordaland
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Etat for barn og familie vil kjøpe audiometer til undersøkelse av hørsel ved gjennomføring av screening av alle skolestartsbarn i Bergen Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/59824092.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 33121400 Audiometre
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
20 audiometer.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Ønsker opsjon på kjøp av 10 audiometer.
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Leverandør skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt og merverdiavgift. Dokumentasjon: Skatteattest, utstedt via Altinn, Skattekontoret eller Skatteoppkreverkontoret. Attesten skal ikke være utstedt mer enn 6 måneder før tilbudsfristens utløp. Utenlandske leverandører skal fremlegge attest fra tilsvarende myndigheter i det land de er registrert avgiftspliktige. Dersom myndighetene i aktuelle land ikke utsteder slike attester, må leverandøren fremlegge en egenerklæring vedrørende om det foreligger restanse på skatt og evt. størrelsen på denne. Egenerklæringen må være signert. Krav: Leverandør skal være et lovlig etablert foretak. Dokumentasjon: Firmaattest, som ikke er utstedt mer enn 6 måneder før tilbudsfristens utløp. Bekreftelse for registrering i bransjeregister i eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivingen i det land hvor leverandøren er etablert (gjelder utenlandske selskaper).
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Erfaring fra lignende oppdrag. Det kreves at leverandør har god erfaring fra lignende oppdrag. Dokumentasjon: Leverandør må fylle ut vedlegg 5 - referanseskjema, vedrørende de (antall) viktigste relevante leveranser de siste 3 år, inkludert deres omfang (antall månedsverk), verdi, tidspunkt og oppdragsgiver eller mottaker. eller Leverandør må fylle ut vedlegg - referanseskjema, vedrørende de 3 viktigste relevante leveranser de siste 3 år, inkludert deres omfang (antall månedsverk), verdi, tidspunkt og oppdragsgiver eller mottaker. Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Laveste pris
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
10.8.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 10.10.2016
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
4.7.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB