« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchase of accounting services  Oppland Fylkeskommune

Purchase of accounting services

  Lillehammer Norway — Oppland Fylkeskommune
Published August 27, 2015 — Deadline September 25, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Oppland County Council's business manager for AS Kirkegaten 74 and island Parking AS, both with habitat in Lillehammer. The provision applies to the provision of accounting services to the two firms. The contract period is from 1 / 1-16 - 31 / 12-17 with option to extend for 1 + 1 year. Oppland County Council is a regional development and service provider with responsibility for important social responsibilities. The county is governed by elected representatives. The county is a key player in dealing with regional development in a number of areas in the county, such as secondary education, communications, business development, planning, culture, heritage, dental and county library. Much of the development work is done in close collaboration with other public and private actors. Oppland County Council includes, in addition to the central administration at Lillehammer following businesses: -10 secondary schools, with a total of 19 business locations. -20 Dental clinics -2 Folkehøgskoler -fylkesbibliotek -fylkesarkiv Oppland County Council has altca. 2,000 employees. The county has an area of ​​25,192 km2 and a population of approximately 187.000. Oppland County Council (OFK) hereby wish to invite you to submit tenders for the supply of goods and / or tjenesteri under this document and publication in Doffin. Oppland County Council's business manager for AS Kirkegaten 74 and island Parking AS, both with habitat in Lillehammer. The provision applies to the provision of accounting services to the two firms. The contract period is from 1 / 1-16 - 31 / 12-17 with option to extend for 1 + 1 year.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Oppland Fylkeskommune 961 382 335 Kirkegata 76 2609 Lillehammer NO Kontaktpunkt: Offentlig anskaffelser Kontaktperson: Trond-Erik Eriksen E-post: trond-erik.eriksen@oppland.org Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afwhhhtyqh&GoTo=Docs Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afwhhhtyqh&GoTo=Tender Ytterligere informasjon kan fås her: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afwhhhtyqh&GoTo=QA Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afwhhhtyqh&GoTo=Docs Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afwhhhtyqh&GoTo=Tender
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Annet: Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Kjøp av regnskapstjenester
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Lillehammer NUTS-kodeOppland Kommune: Lillehammer
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Oppland fylkeskommune er forretningsfører for AS Kirkegaten 74 og Øya Parkering AS, begge med tilholdssted på Lillehammer. Anskaffelsen gjelder levering av regnskapstjenester til de to bedriftene. Kontraktsperioden er fra 1/1-16 - 31/12-17, med opsjon på forlengelse i 1 + 1 år. Oppland fylkeskommune er en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver. Fylkeskommunen er styrt av folkevalgte. Fylkeskommunen er en sentral medspiller i arbeidet med regional utvikling på en rekke områder i fylket, som videregående opplæring, samferdsel, næringsutvikling, planlegging, kultur, kulturarv, tannhelse og fylkesbiblioteket. Mye av utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører. Oppland fylkeskommune omfatter i tillegg til sentraladministrasjonen på Lillehammer følgende virksomheter: -10 videregående skoler, med til sammen 19 virksomhetslokasjoner. -20 tannklinikker -2 folkehøgskoler -fylkesbibliotek -fylkesarkiv Oppland fylkeskommune har i altca. 2.000 ansatte. Fylket har et areal på 25.192 km2 , og et innbyggertall på ca. 187.000. Oppland fylkeskommune (OFK) ønsker herved å invitere Dem til å gi tilbud på levering av varer og/eller tjenesteri henhold til dette dokumentet og kunngjøring på Doffin. Oppland fylkeskommune er forretningsfører for AS Kirkegaten 74 og Øya Parkering AS, begge med tilholdssted på Lillehammer. Anskaffelsen gjelder levering av regnskapstjenester til de to bedriftene. Kontraktsperioden er fra 1/1-16 - 31/12-17, med opsjon på forlengelse i 1 + 1 år.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 79200000 Regnskaps-, revisjons- og skattemessige tjenester Tilleggsvokabular 79211000 Regnskapsføring 79210000 Regnskaps- og revisjonstjenester Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Saksnummer hos oppdragsgiver
15/22
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
25.09.2015 - 12:00
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 01.02.2016
Tilbudsåpning
Dato: 25.09.2015 - 12:15 Del VI: Supplerende opplysninger
Tilleggsinformasjon
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afwhhhtyqh
Dato for publisering av denne kunngjøring
27.08.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB