« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchase of consultancy services for preparation of school needs plan for Nittedal Municipality  Nittedal kommune

Purchase of consultancy services for preparation of school needs plan for Nittedal Municipality

  Hagan Norway — Nittedal kommune
Published February 12, 2015 — Deadline March 23, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Nittedal Municipality shall prepare a school needs plan that provides a good basis for school structure and investment in school Environmental control forward. For that purpose we need consultancy to study and track work in the planning process.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Nittedal kommune 971643870 Postboks 63 1483 Hagan NO Kontaktperson: Karen Pinholt Telefon: +47 67059000 E-post: karen.pinholt@nittedal.kommune.no Faks: +47 67059179 Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.nittedal.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2407 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/126958 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Kjøp av konsulentbistand for utarbeidelse av skolebehovsplan for Nittedal Kommune
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Nittedal Fylke: Akershus Kommune: Nittedal
Kort beskrivelse
Nittedal Kommune skal utarbeide en skolebehovsplan som gir et godt beslutningsgrunnlag for skolestruktur og investeringer i skoleannlegg fremover. Til det formål trenger vi konsulentbistand til utrednings- og oversiktsarbeid i planprosessen.
CPV-klassifisering
71410000 Byplanleggingstjenester 71315200 Konsulentvirksomhet i forbindelse med bygging 71400000 Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester 71000000 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester 75100000 Offentlig forvaltning 75110000 Allmenne offentlige tjenester 75112000 Administrative tjenester for virksomheter 75112100 Administrative tjenester vedrørende utviklingsprosjekter 80000000 Tjenester i forbindelse med trening og utdannelse
Totalleveransens mengde eller omfang
Skolebehovsplanen skal danne grunnlag for en en realistisk investeringsplan med kostnadsestimater for skoleanlegg i Nittedal Kommune på kort (4 år) og mellomlang(12 år) sikt. Planen skal ta høyde for prognostisert elevtallsutvikling og gi Nittedal en så effektiv skolestruktur som mulig på lang sikt. Oppdraget gjelder konsulentbistand til utrednings- og oversiktsarbeid i planprosessen og til 4 mulighetsstudier av varierende omfang. Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Uten forhandling og uten prekvalifisering
Saksnummer hos oppdragsgiver
15/00310
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
23.03.2015 - 11:30
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Tilleggsinformasjon
Se til budsinnbydelse med vedlegg
Dato for publisering av denne kunngjøring
12.2.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB