« Back to Search« Back to SearchSearch » Refugee Bustad IV Berg Bakkane  Forsand kommune

Refugee Bustad IV Berg Bakkane

  Forsand Norway — Forsand kommune
Published October 28, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€302.25k
Winner
Fjogstadhus Ryfylke
Turnkey for einebustad on one-level. Housing: BRA 135 m² and 154 m² BYA. Exterior bu: BRA 10 m², BYA m². Housing will be delivered turnkey interior and exterior in accordance with the tender documents. Plasma should vera opparbeidd with lawn, forstøtningsmurer and asphalt / beleggingsstein. Housing should be functional and good standard of robust surfaces. Housing must meet requirements for universal design. Forsand wish that it will be taken into account the environment in construction projects. Brothers Jørmeland AS clause on groundwork. Forsand will Obtain special offer on all groundwork. Contract for site preparation will be assigned to the turnkey contractor.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Forsand kommune 939347801 Forsandvegen 380 4110 Forsand NO Kontaktpunkt: SK Langeland as Kontaktperson: Kolbjørn Haaland Telefon: +47 51749957 E-post: post@sklangeland.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/244843 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=149565&B=KGVLIGHT
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen
Flyktningebustad IV Bergebakkane
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Forsand NUTS-kodeNORGE Fylke: Rogaland Kommune: Forsand
Kort beskrivelse
Totalentreprise for einebustad på eitt plan. Bustad: BRA 135 m² og BYA 154 m². Utvendig bu: BRA 10 m², BYA m². Bustaden skal leverast nøkkelferdig innvendig og utvendig i samsvar med konkurransegrunnlaget. Uteareal skal vera opparbeidd med plen, forstøtningsmurar og asfalt/beleggingsstein. Bustaden skal ha funksjonell og god standard med robuste overflater. Bustaden skal tilfredsstille krav til universell utforming. Forsand kommune ønskjer at det blir tatt omsyn til miljøet i byggeprosjekta. Brødrene Jørmeland AS har klausul på grunnarbeid. Forsand kommune vil innhenta særskilt tilbod på alle grunnarbeid. Kontrakt om grunnarbeid vil bli tiltransportert totalentreprenøren.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet Tilleggsvokabular 45211000 Bygging av flerbolighus og eneboliger
Kontraktens/kontraktenes samlede verdi
Verdi: 2831125 NOK Inklusiv MVA (i prosent). MVA (%) (%) 25 Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av 1. Pris . Vekting 65 2. Framdrift . Vekting 20 3. Omdømme og referanser . Vekting 15
Saksnummer hos oppdragsgiver
984
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei Del V: Kontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling
17.09.2015
Opplysninger om tilbud
Antall mottatte tilbud: 4
Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten
Fjogstadhus Ryfylke 886852312 Nedre Barkvedvegen 4 4100 Jørpeland NO Telefon: +47 51740040 E-post: bjorn@fjogstad.no Nettsted:
Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)
Laveste og høyeste tilbud: Verdi: 2831125 NOK Inklusiv MVA (i prosent). MVA (%) (%) 25
Opplysninger om underleverandør
Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Dato for publisering av denne kunngjøring
28.10.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB