« Back to Search« Back to SearchSearch » Delivery of health services to business Samnanger  Samnanger kommune

Delivery of health services to business Samnanger

  Tysse Norway — Samnanger kommune
Published January 29, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€56.60k
Winner
Bedriftshelse1
Delivery of health services to business Samnanger period 02.01.2015 - 01.31.2017, with an option for the municipality to extend the contract period by up to two years.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Samnanger kommune 964968985 Tyssevegen 217 5650 Tysse NO Kontaktperson: Jan Erik Boge Telefon: +47 56587400 E-post: jeb@samnanger.kommune.no Faks: +47 56587401 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2496 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/123795
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen
Levering av bedriftshelsetenester til Samnanger kommune
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Tysse NUTS-kodeHordaland Kommune: Samnanger
Kort beskrivelse
Levering av bedriftshelsetenester til Samnanger kommune i perioden 01.02.2015 - 31.01.2017, med opsjon for kommunen til å forlenga avtaleperioden med inntil 2 år.
CPV-klassifisering
85147000 Bedriftshelsetjenester
Kontraktens/kontraktenes samlede verdi
Verdi: 500000 NOK Eksklusiv MVA Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av 1. Pris . Vekting 50 2. Gjennomføring av oppdraget . Vekting 25 3. Ressursar tilgjengeleg for oppdraget . Vekting 25
Saksnummer hos oppdragsgiver
855/2014
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt
Kunngjøring av konkurranse Kunngjøringsnummer på Doffin: 2014-211041 of 2014-11-06 Del V: Kontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling
22.01.2015
Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten
Bedriftshelse1 965195033 Dalavegen 25 6856 Sogndal NO E-post: nilsasbjorn.lie@bedriftshelse1.no Nettsted: http://www.bedriftshelse1.no
Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)
Laveste og høyeste tilbud: Verdi: 500000 NOK Eksklusiv MVAKontraktsverdi:
Opplysninger om underleverandør
Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
KOFA Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen NO E-post: postmottak@kofa.no Nettsted: http://www.kofa.no
Innsendelse av klager
Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
Dato for publisering av denne kunngjøring
29.01.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB