« Back to Search« Back to SearchSearch » refugee Housing  Sande kommune (Vestfold)

refugee Housing

  Sande i Vestfold Norway — Sande kommune (Vestfold)
Published July 15, 2016 — Deadline August 24, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Construction of 2-person housing


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sande kommune (Vestfold) 938971471 Prestegårdsalleen 35 3070 Sande i Vestfold NO Kontaktperson: Nils A. H. Aarseth Telefon: +47 90285177 E-post: nils.aarseth@sande-ve.kommune.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.sande-ve.kommune.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2498 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/146572 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Flyktningeboliger
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sande i Vestfold NUTS-kodeVestfold Fylke: Vestfold Kommune: Sande (Vestfold)
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Oppføring av 2-manns bolig
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45211340 Byggningsarbeid i forbindelse med Flerbolighus
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Oppføring av 2-mannsbolig i tre inkl uteområder
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  26. 09. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  29. 05. 2017 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se tilbudsdokumenter
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se tilbudsdokumenter
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
Se tilbudsdokumenter
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja beskriv disse særlige vilkårene: Se tilbudsdokumenter
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se tilbudsdokumenter
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se tilbudsdokumenter Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se tilbudsdokumenter
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Ja referanse til gjeldende lov, forskrifter eller bestemmelse: Se tilbudsdokumenter
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
1127001
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
24.08.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i dager: 090 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Sted: Sande Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
15.07.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB