« Back to Search« Back to SearchSearch » Project and construction management Storåsen kindergarten  Leirfjord kommune

Project and construction management Storåsen kindergarten

  Leirfjord Norway — Leirfjord kommune
Published July 19, 2016 — Deadline September 5, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Project and construction management in connection with the conversion of Storåsen kindergarten.

The project consists of four contracts.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Leirfjord kommune 945034572 Leland 8890 Leirfjord NO Kontaktperson: Asle Skog Telefon: +47 75074000 E-post: postmottak@leirfjord.kommune.no Faks: +47 75074001 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2338 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/146646 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Prosjekt og byggeledelse Storåsen barnehage
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Leirfjord NUTS-kodeNORGE Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Prosjekt og byggeledelse i forbindelse med ombygging av Storåsen barnehage. Prosjektet består av fire entrepriser.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71541000 Byggeteknisk prosjektledelse
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Prosjekt og byggeledelse for gjennomføring av ombygging av Storåsen barnehage. Prosjekt og byggeledelse utføres av samme firma / person.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  03. 10. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  02. 10. 2017 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Skatteattest og HMS egenerklæring
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
16/657
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
05.09.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Tilbudsåpning
Dato: 05.09.2016 - 12:30 Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
19.07.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB