« Back to Search« Back to SearchSearch » New Skafjellåsen kindergarten - Prequalification  Sande kommune (Vestfold)

New Skafjellåsen kindergarten - Prequalification

  Sande i Vestfold Norway — Sande kommune (Vestfold)
Published February 18, 2016 — Deadline March 3, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Prequalification connection with the construction of kindergarten


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sande kommune (Vestfold) 938971471 Prestegårdsalleen 35 3070 Sande i Vestfold NO Kontaktperson: Nils A. H. Aarseth Telefon: +47 33787000 E-post: nils.aarseth@sande-ve.kommune.no Faks: +47 33787001 Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.sande-ve.kommune.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2498 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/140809 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Nye Skafjellåsen barnehage - Prekvalifisering
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sande i Vestfold NUTS-kodeVestfold Fylke: Vestfold Kommune: Sande (Vestfold)
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Prekvalifisering ifm bygging av barnehage
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45214100 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med barnehager
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Oppføring av ny barnehage inkl utomhusareal m . m. Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 40000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  06. 06. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  05. 06. 2017 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: iht tilbudsdokumentene
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: iht tilbudsdokumentene Eventuelle minste standardnivåer: iht tilbudsdokumentene
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: iht tilbudsdokumentene Eventuelle minste standardnivåer: iht tilbudsdokumentene
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
11021
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
03.03.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 17.06.2016
Tilbudsåpning
Dato: 03.03.2016 - 12:00 Sted: Sande kommune Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Innsendelse av klager
Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage: 10 dager etter meddelelse
Dato for publisering av denne kunngjøring
18.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB