« Back to Search« Back to SearchSearch » RFI - New business models - Ruter  Ruter As (Forsyning)

RFI - New business models - Ruter

   Norway — Ruter As (Forsyning)
Published July 8, 2016 — Deadline August 15, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Through this RFI we ask for Your advice regarding development of new business models, based on your experiences with existing business models and contractual frameworks and your advice on how they can support the achievement of our goals, as stated above. We would also appreciate your thoughts on future business models and contractual frameworks for public transportation and mobility services and the challenges you think each they address that current models do not.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Ruter As (Forsyning) 991609407 Postboks 1030 Sentrum N-0104 Oslo NO Kontaktperson: Kontraktsteam Kontraktsteam Telefon: +47 40006700 E-post: anbud@ruter.no Faks: +47 40006701 Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: https://ruter.no/kollektivtransport Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1579 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/146404 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
RFI - New business models - Ruter
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori2: Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Oslo NUTS-kodeNORGE Fylke: Oslo Kommune: Oslo
Kort beskrivelse
Through this RFI we ask for Your advice regarding development of new business models, based on your experiences with existing business models and contractual frameworks and your advice on how they can support the achievement of our goals, as stated above. We would also appreciate your thoughts on future business models and contractual frameworks for public transportation and mobility services and the challenges you think each they address that current models do not.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 60000000 Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport) Tilleggsvokabular 60100000 Veitransporttjenester 60112000 Transport på offentlig vei 60200000 Transport med jernbane 60210000 Passasjertransport med jernbane 60600000 Sjøtransport 60610000 Fergetransport
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Opplysninger om delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt: Nei
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2016/417
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
15.08.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Engelsk Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Tilleggsinformasjon
see link https://ruter.no/kollektivanbud/moter/rfi--new-business-models/
Dato for publisering av denne kunngjøring
08.07.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB