« Back to Search« Back to SearchSearch » Anbud TV/telefoni/bredbånd  Namsos kommune

Anbud TV/telefoni/bredbånd

  Namsos Norway — Namsos kommune
Published January 11, 2016
|
Notice type
Contract notice
Anbud TV/telefoni/bredbånd

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Namsos kommune 942875967 Abel Meyers gate 12 7800 Namsos NO Kontaktperson: Erik Fossland Lænd Telefon: +47 74217100 E-post: erik-fossland.land@namsos.kommune.no Faks: +47 74217101 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2390 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Anbud TV/telefoni/bredbånd
Kontraktstype og utførelsessted for bygge-/anleggsarbeidet
Namsos Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Namsos
Opplysninger om rammeavtale
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale: Nei
Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang
Bakgrunn: Namsos kommune ønsker å få på plass en ny løsning for distribusjon av TV- signaler i kommunale omsorgsboliger. Eksisterende avtaler opphører 1. mai 2016. Namsos kommune ønsker en samlet løsning for alle kommunale boliger/leiligheter, omsorgsleiligheter og helsehuset som dekker behovet for TV, bredbånd, telefoni og mulighet for velferdsteknologi i hver leilighet. Kommunen ønsker å fokusere på muligheter for velferdsteknologi i en fremtidsrettet omsorgstjeneste i tillegg. TV/telefoni/bredbånd må tilbys alle beboere i kommunale leiligheter, omsorgsboliger og helsehuset. Namsos kommune ønsker en leveranse via fiber til hver enkelt boenhet som muliggjør levering av TV grunnpakke med mulighet for kjøp av tilleggspakker. Trådløst bredbånd for den enkelte boenhet med mulighet for å kjøpe seg opp på hastighet som opsjon. Bredbåndstelefoni som opsjon. Mulighet for å benytte innlagt fiber i forhold til velferdsteknologi som opsjon. Distribusjon av lokal informasjon via TV- løsningen i egen portal. Status i dag: Namsos kommune har i dag 330 boenheter(leiligheter, omsorgsboliger og flyktningeboliger). I tillegg har Namsos Helsehus 92 beboerrom og 11 stuer. Invitasjon til dialogmøte: Namsos kommune inviterer til dialogmøte 28.01.16 kl.1200 med følgende bakgrunn: • Presentasjon av kommunen som oppdragsgiver • Om anskaffelsen / prosjektet • Hva ønskes oppnådd • Dagens situasjon • Om behovet / utfordringsbildet • Om dialogen: Hvorfor og hvordan • Om en-til-en-møter hvis skal ha det • Tentativ tidsplan for anskaffelsen Interesserte bes om å melde seg på ved å sende epost til: erik-fossland.land@namsos.kommune.no innen 25.01.16.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 32324600 DigitalTV-bokser Tilleggsvokabular 72400000 Internett tjenester 64215000 IP-telefonitjenester
Planlagt startdato for konkurransegjennomføring og kontraktens varighet
01.03.2016
Tilleggsinformasjon
Del VI: Supplerende opplysninger
Dato for publisering av denne kunngjøring
11.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB