« Back to Search« Back to SearchSearch » Payment Terminals  Oppland Fylkeskommune

Payment Terminals

  Lillehammer Norway — Oppland Fylkeskommune
Published January 18, 2016 — Deadline February 25, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Oppland County Council will conclude a framework agreement for procurement of payment terminals. Oppland County Council is a regional development and service provider with responsibility for important social responsibilities. The county is governed by elected representatives. The county is a key player in dealing with regional development in a number of areas in the county, such as secondary education, communications, business development, planning, culture, heritage, dental and county library. Much of the development work is done in close collaboration with other public and private actors. Oppland County Council includes, in addition to the central administration at Lillehammer following businesses: -10 secondary schools, with a total of 19 business locations. -20 Dental clinics -2 Folkehøgskoler -fylkesbibliotek -fylkesarkiv - Fagskolen Inland - Randsfjord ferry Oppland County Council has altca. 2,000 employees. The county has an area of ​​25,192 km2 and a population of approximately 187.000. Oppland County Council (OFK) hereby wish to invite you to submit tenders for the supply of goods and / or tjenesteri under this document and publication in Doffin. Purpose and scope Oppland county will enter into an agreement for lease or kjøpav betalingsterminalertil use in our dental clinics, high schools and påRandsfjordferga. Agreement may also be used by tourist offices in Gjovik and Lillehammer in connection with the sale of tickets / cards to busstransport.I connection with consideration of the offers will county will decide whether the terminals should be purchased or leies.Peri day the agreement includes 46 terminals, but this can endresi avtaleperioden.Betalingsterminalertil route buses in Oppland not included in avtalen.OPSJONRingebu Municipality and Nord-Fron municipalities shall have an option to join it.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Oppland Fylkeskommune 961 382 335 Kirkegata 76 2609 Lillehammer NO Kontaktpunkt: Offentlig anskaffelser Kontaktperson: Elisabeth Lande E-post: elisabeth.lande@oppland.org Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afkjubwhmt&GoTo=Docs Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afkjubwhmt&GoTo=Tender Ytterligere informasjon kan fås her: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afkjubwhmt&GoTo=QA Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afkjubwhmt&GoTo=Docs Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afkjubwhmt&GoTo=Tender
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Annet: Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Betalingsterminaler
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Vareleveranse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Oppland NUTS-kodeOppland Kommune: Ringebu Kommune: Sør-Aurdal Kommune: Vågå Kommune: Sør-Fron Kommune: Vestre Slidre Kommune: Dovre Kommune: Øystre Slidre Kommune: Gran Kommune: Etnedal Kommune: Vang Kommune: Jevnaker Kommune: Lesja Kommune: Gausdal Kommune: Søndre Land Kommune: Gjøvik Kommune: Nord-Aurdal Kommune: Øyer Kommune: Lillehammer Kommune: Nordre Land Kommune: Østre Toten Kommune: Sel Kommune: Vestre Toten Kommune: Lom Kommune: Nord-Fron Kommune: Lunner Kommune: Skjåk
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Kort beskrivelse
Oppland fylkeskommune vil inngå en rammeavtale for anskaffelse av betalingsterminaler. Oppland fylkeskommune er en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver. Fylkeskommunen er styrt av folkevalgte. Fylkeskommunen er en sentral medspiller i arbeidet med regionale utvikling på en rekke områder i fylket, som videregående opplæring, samferdsel, næringsutvikling, planlegging, kultur, kulturarv, tannhelse og fylkesbiblioteket. Mye av utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører. Oppland fylkeskommune omfatter i tillegg til sentraladministrasjonen på Lillehammer følgende virksomheter: -10 videregående skoler, med til sammen 19 virksomhetslokasjoner. -20 tannklinikker -2 folkehøgskoler -fylkesbibliotek -fylkesarkiv - Fagskolen Innlandet - Randsfjordferga Oppland fylkeskommune har i altca. 2.000 ansatte. Fylket har et areal på 25.192 km2 , og et innbyggertall på ca. 187.000. Oppland fylkeskommune (OFK) ønsker herved å invitere Dem til å gi tilbud på levering av varer og/eller tjenesteri henhold til dette dokumentet og kunngjøring på Doffin. Formål og omfang Oppland fylkeskommuneskal inngå avtale for leieeller kjøpav betalingsterminalertil bruk i våretannklinikker,videregående skoler og påRandsfjordferga. Avtalen skal også kunne brukes av turistkontorene på Gjøvik og Lillehammer i forbindelse med salg av billetter / kort til busstransport.I forbindelse med vurdering av tilbudene vil fylkeskommunen vil ta stilling til om terminalene skal kjøpes eller leies.Peri dag omfatter avtalen 46 terminaler, men dette kan endresi avtaleperioden.Betalingsterminalertil rutebussene i Opplander ikke inkludert i avtalen.OPSJONRingebu Kommune og Nord-Fron kommuner skal ha opsjon til å tiltre avtalen.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 34927000 Utstyr til oppkreving av avgifter Tilleggsvokabular 30144400 Automatisk avgiftsbetaling 48217000 Programvare for transasksjonsprosessering Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Saksnummer hos oppdragsgiver
15/30
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
25.02.2016 - 12:00
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 01.07.2016
Tilbudsåpning
Dato: 25.02.2016 - 12:15 Del VI: Supplerende opplysninger
Tilleggsinformasjon
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afkjubwhmt
Dato for publisering av denne kunngjøring
18.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB