« Back to Search« Back to SearchSearch » K-184 251 Architectural Services pilot project Non-Schengen East  Oslo Lufthavn AS

K-184 251 Architectural Services pilot project Non-Schengen East

  Gardermoen Norway — Oslo Lufthavn AS
Published October 24, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€432.32k
Winner
Nordic Office of Architecture
Announcing the award of the contract K-184251 Architectural services pilot project Non-Schengen East

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Oslo Lufthavn AS 965368248 Sentrallageret, Edvard Munchs veg 2060 Gardermoen NO Kontaktperson: Atle Majercsik Telefon: +47 64812000 E-post: anskaffelser@osl.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.osl.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1095 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/130207
Type oppdragsgiver
Lufthavnsrelaterte aktiviteter
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
K-184251 Arkitekttjenester forprosjekt Non-Schengen Øst
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Gardermoen NUTS-kodeNORGE Kommune: Ullensaker Kommune: Nannestad
Kort beskrivelse
Kunngjøring av kontraktstildeling K-184251 Arkitekttjenester forprosjekt Non-Schengen Øst
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71000000 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Kontraktens/kontraktenes samlede verdi
Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
P-184251
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Kunngjøring om konkurranse Kunngjøringsnummer i TED: 2015/S 066-117189 of 31.03.2015
Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt
Kunngjøring av konkurranse Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-575715 of 2015-03-31 Del V: Kontraktstildeling
Tildeling og kontraktens verdi
Kontraktsnummer: 184251 Delkontraktnummer: 1 - Tittel: Forprosjekt Utvidelse Non-Schenegn Øst - Arkitekttjenester
Dato for kontraktstildeling
19.06.2015
Opplysninger om tilbud
Antall mottatte tilbud: 4
Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten
Nordic Office of Architecture 937004915 Sørkedalsveien 6 0306 Oslo NO Nettsted:
Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)
Kontraktsverdi: Verdi: 4000000 NOK Eksklusiv MVAHvis årlig eller månedlig verdi: Antall år:
Opplysninger om underleverandør
Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
24.10.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB