« Back to Search« Back to SearchSearch » Turnkey - Taraldrud control station  Statens vegvesen Region øst

Turnkey - Taraldrud control station

  Lillehammer Norway — Statens vegvesen Region øst
Published September 21, 2015 — Deadline October 23, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
NPRA wants cheap disposal of existing office and rig design and creation of new office rig at Taraldrud control station. Existing office rig is old and worn out and does not hold today's requirements for a good working environment. The building will be set up with a view that it will remain there for many years but it must be organized in such a way that this can be easily moved and rebuilt at another location at a later date.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Statens vegvesen Region øst 971032081 Postboks 1010 2605 Lillehammer NO Kontaktperson: Pernille| Reistadbakken Telefon: +47 91502030 E-post: firmapost-ost@vegvesen.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2779 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/136027 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Statens vegvesen Region øst Skoggata 19 1530 Moss NO Kontaktpunkt: Resepsjon Kontaktperson: Christer Olsen Nettsted:
Type oppdragsgiver
Andre statlige eller nasjonale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Totalentreprise - Taraldrud kontrollstasjon
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Taraldrud NUTS-kodeNORGE Fylke: Akershus Kommune: Ski
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Statens vegvesen ønsker tilbud på avhending av eksisterende kontor rigg samt prosjektering og etablering av ny kontor rigg ved Taraldrud kontrollstasjon. Eksisterende kontor rigg er gammel og utslitt og holder ikke dagens krav for et godt arbeidsmiljø. Bygget skal settes opp med tanke om at det skal stå der i mange år men det skal tilrettelegges på en slik måte at denne enkelt kan flyttes og gjenreises på annen lokasjon på et senere tidspunkt.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Statens vegvesen ønsker tilbud på avhending av eksisterende kontor rigg samt prosjektering og etablering av ny kontor rigg ved Taraldrud kontrollstasjon. Eksisterende kontor rigg er gammel og utslitt og holder ikke dagens krav for et godt arbeidsmiljø. Bygget skal settes opp med tanke om at det skal stå der i mange år men det skal tilrettelegges på en slik måte at denne enkelt kan flyttes og gjenreises på annen lokasjon på et senere tidspunkt.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: HMS-egenerklæring Skatteattest Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Egenkapital. Soliditet Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Laveste pris
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2014097908
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
23.10.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 31.12.2015
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Tilleggsinformasjon
Befaring vil finne sted 2. oktober 2015 med møtested Taraldrud kontrollstasjon kl. 10.00
Dato for publisering av denne kunngjøring
21.9.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB