« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchase periodicals to complement the scientific information portfolio Institute of Chemical Technology in Prague for 2016  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Purchase periodicals to complement the scientific information portfolio Institute of Chemical Technology in Prague for 2016

  Praha Czech Republic — Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Published November 20, 2015
|
Notice type
Contract notice
The subject of the tender is purchase a subscription selected scientific periodicals of foreign origin in printed form and securing institutional access to electronic versions of selected foreign scientific journals for University of Chemical Technology in Prague for one year (1st 1st 2016 - 31. 12. 2016) . Periodicals selection was made based on a detailed survey of the requirements and needs of the academic community and the instructions of the Library Committee. The object of this public procurement is to ensure an institutional approach to electronic versions of selected foreign periodicals and collections. The object of this public procurement is purchase a subscription and delivery of selected titles of foreign printed periodicals.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
60461373
Úřední název*
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Poštovní adresa*
Technická 5
Obec*
Praha
PSČ
160 00
K rukám
Ing. Jiří Prokš
Tel.
+420 220444316
E-mail
jiri.proks@vscht.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.vscht.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Veřejnoprávní instituce
body public
Školství
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
27
Kód NUTS
CZ010
Služby
SERVICES
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Nákup periodik pro doplnění vědeckého informačního portfolia Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2016
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Praha
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
2 250 000
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Ne
false
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 (vyjma písm. i) ZVZ. Jejich splnění prokáže podle § 62 odst. 2 ZVZ a to předložením čestného prohlášení. Uchazeč musí dále splnit profesní kvalifikační předpoklady, což prokáže: podle § 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; podle § 54 písm. b) ZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Otevřené
OPEN
Ne
false
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Datum
07/12/2015
Čas
10:00
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
https://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Část zakázky č. *
1
Název*
Elektronická periodika

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB