« Back to Search« Back to SearchSearch » Marketing activities abroad NIVEKO Ltd. - exhibition stand AQUANALE (27th - October 30, 2015); Cologne (Germany)  NIVEKO s.r.o.

Marketing activities abroad NIVEKO Ltd. - exhibition stand AQUANALE (27th - October 30, 2015); Cologne (Germany)

  Nivnice Czech Republic — NIVEKO s.r.o.
Published July 22, 2015
|
Notice type
Contract notice
The subject of this contract is to supply the graphic design of the stand, drawings booth, booth rental, installation and dismantling of the stand including rental equipment needed to operate the exhibition stand and installation of exhibits (exhibits gives authority) further specified in this specification and its attachments (as well as "stall" or "exhibition stand") and provide all necessary services that are necessary to fulfill the contract, consisting of the installation and commissioning into full operation at the location of the foreign fair. This is not a tender procedure under the Act No.137 / 2006 Coll., As amended. According to § 2 e) of the Act č.320 / 2001 Coll., On financial control in public administration, as amended, the selected contractor is obliged to cooperate in the performance of financial control.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Úřední název*
NIVEKO s.r.o.
Poštovní adresa*
U Dvora 219, 687 51 Nivnice
Obec*
Nivnice
PSČ
68751
Kontaktní místo
JVM – RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín
K rukám
Ing. Roman Šibl
Tel.
+420 576011352
E-mail
sibl@jvmrpic.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.niveko.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=60745801
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=60745801
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Upřesnění
Ostatní zadavatel - nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
Výroba bazénů.
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
13
Služby
SERVICES
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Marketingové aktivity společnosti NIVEKO s.r.o. v zahraničí – výstavní stánek AQUANALE (27. - 30.10.2015); Kolín (Německo)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Messeplatz 1, 50679 Kolín, Německo
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
550 000
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
Předmětem této zakázky je dodávka grafického návrhu stánku, výkresové dokumentace stánku, pronájem stánku, montáž a demontáž stánku včetně pronájmu zařízení nutného k provozu výstavního stánku a zabudování všech vystavovaných exponátů (exponáty dodá zadavatel) blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále také jako „stánek“ nebo „výstavní stánek“) a dále poskytnutí všech nezbytných služeb, které jsou nutné ke splnění zakázky, spočívajících v její instalaci a uvedení do plného provozu v místě realizace zahraničního veletrhu.
Měna
CZK
Ne
false
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Blíže viz obsah zadávací dokumentace.
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - dotační program: Marketing
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz
Fax
+420 542167115
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz
Fax
+420 542167115
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB