« Back to Search« Back to SearchSearch » Property insurance, liability insurance and vehicle insurance for risk liability insurance and accident insurance Carlsbad Regional Hospital as  Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Property insurance, liability insurance and vehicle insurance for risk liability insurance and accident insurance Carlsbad Regional Hospital as

  Karlovy Vary Czech Republic — Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Published February 4, 2015
|
Notice type
Contract notice
Included in the tender documentation is a risk report - Information for risk assessment. The basic qualification requirements are met by the supplier: If the bid is submitted by a foreign legal entity through its branch, the prerequisite pursuant to this subparagraph shall be met in addition to those persons also head of this branch and this basic qualification must meet both in relation to the Czech Republic , the country of his residence, place of business or residence, If the bid is submitted by a foreign legal entity through its branch, the prerequisite pursuant to this subparagraph shall be met in addition to those persons also head of this branch and this basic qualification must fulfill both in relation to the Czech Republic, the country of his residence, place of business or residence, c) during the last three years not accomplished elements of unfair competition by bribery pursuant to special legislation, d) whose assets or does not take place in the last three years undergone insolvency proceedings in which the decision on bankruptcy or insolvency petition was rejected due to insufficient assets to cover the costs of insolvency proceedings or bankruptcy has not been canceled because the property was completely insufficient or sequestration under special laws, e) which not in liquidation, f) has no records of tax arrears, both in the Czech Republic and in the country of residence, place of business or residence of the applicant, g) has no arrears on premiums and penalties for public health insurance, and both in the Czech Republic and in the country of residence, place of business or residence of the applicant, h) has no arrears on premiums and penalties for social security contributions and state employment policy, both in the Czech Republic and in the country of residence, place of business or residence of the applicant, j) which is not listed in the register of persons prohibited from performing public contracts, k) which has not been in the last 3 years, finally fined for allowing illegal work under a special regulation 3.3.2 The tenderer proves that the basic qualification requirements by submitting Listing from criminal records should not be older than 90 days the date of tender. b) Confirmation of the competent financial authority and in relation to the excise tax affidavit to paragraph 3.3.1 point. f) tender documentation, which must not be older than 90 days the date of tender; c) Confirmation of the competent authority Czech Social Security Administration to paragraph 3.3.1 point. h) the tender documentation, which must not be older than 90 days the date of tender; 2 hereof. More information can be found within the tender documentation

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
26365804
Úřední název*
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Poštovní adresa*
Bezručova 19
Obec*
Karlovy Vary
PSČ
36001
Kontaktní místo
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
K rukám
Ing. Jaroslav Bednář
Tel.
+420 354225114
E-mail
jaroslav.bednar@kkn.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.kkn.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.ppe.cz/v2/profil/kkn/default.aspx
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Upřesnění
Akciová společnost zřízená Karlovarským krajem
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Zdravotnictví
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
6
Kód NUTS
CZ041
Služby
SERVICES
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního pojištění Karlovarské krajské nemocnice a.s
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Karlovy Vary
Ne
false
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
platební podmínky jsou stanoveny v bodě č. 6 zadávací dokumentace
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady jsou uveřejněny v zadávací dokumentaci a v oddíle VI. 3 tohoto formuláře - Další informace Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni prokázání kvalifikace, tedy ke dni podání nabídky b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, kterým je povolení k provozování pojišťovací činnosti dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Informace viz zadávací dokumentace bod č.3
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2014/S 219-387381
ze dne
13/11/2014
Datum
30/03/2015
Čas
12:00
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60156
E-mail
posta@compet.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60156
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542161233
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 54216711
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB