« Back to Search« Back to SearchSearch » Water supply Cholenice  OBEC CHOLENICE

Water supply Cholenice

  Cholenice Czech Republic — OBEC CHOLENICE
Published June 18, 2015
|
Notice type
Contract notice
The offer addresses the supply of inhabitants Cholenice quality drinking water. The construction includes the construction of a major water meter pits, water pipes, water meter shafts before the main overground hydrant, connection to the main plant. shaft. The proposed water supply will be connected to group water Kopidlno. From an existing reservoir into the pit beneath the reservoir fed pipes terminating cap. At this point, create a new armature shaft with water meter and starts the supply lines and the municipality. The entire building is designed in communications, either directly or within their reach. Description needs to be the fulfillment of public contracts achieved: The purpose of the construction is to ensure the supply of drinking water. Implementation of this contract will also solve supply the village with water Cholenice fire. The assumption that the project "Water Cholenice" will be implemented under the Ministry of Agriculture 129 250 Construction and technical evaluation of water supply and sewerage infrastructure, the program 129 252 - Support for the construction of infrastructure and technical improvements of public water supply. The sponsor will be forced to cancel the tender according to § 84 par. 2 point. e) the PPA if they receive less than 5 bids or bids left after assessing the ratings of less than 5 offers.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00578339
Úřední název*
OBEC CHOLENICE
Poštovní adresa*
1
Obec*
Cholenice
PSČ
50732
Kontaktní místo
Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s., Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice
K rukám
Jana Somernitzová
Tel.
+420 774578100
E-mail
jana.somernitzova@centrumrozvoje.eu
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.cholenice.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-cholenice
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ052
Stavební práce
WORKS
Provádění
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Vodovod Cholenice
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
k. ú. Cholenice, kraj Královéhradecký
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
23 000 000
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
15/10/2015
Dokončení
30/10/2016
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Záruční lhůta je stanovena dle obchodních zvyklostí v rámci ČR (60 měsíců na stavební práce a v délce 36 měsíců na zbývající části a prvky díla) a odpovídá charakteru předmětu plnění veřejné zakázky.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávacích podmínek. Závazný návrh Smlouvy o dílo, který je dostupný na profilu zadavatele. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán nebo výpis z obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. - doklad o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Ne
false
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2015/S 091-162659
ze dne
12/05/2015
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
třída Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167111
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz/
Fax
+420 542167112
Úřední název
Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
Poštovní adresa
Křenkova 477
Obec
Česká Skalice
PSČ
552 03
E-mail
jana.somernitzova@centrumrozvoje.eu
Tel.
+420 774578100
Internetová adresa (URL)
http://www.centrumrozvoje.eu/
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB