« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of thermal energy for headquarters building CSO  Česká republika - Český statistický úřad

Supply of thermal energy for headquarters building CSO

  Praha 10 Czech Republic — Česká republika - Český statistický úřad
Published March 27, 2015
|
Notice type
Prior notice
The subject of the public contract is to ensure the supply of thermal energy for the headquarters building CSO, The Fifty 3268/81, Praha 10 - Strašnice. Data in accordance with § 1 of Decree no. 232/2012 Coll .: a) Description needs to be fulfilling that public procurement contract will fulfill the plan, which is intended to ensure the supply of thermal energy for the headquarters building CSO. The aim of the public contract is a contract with the successful bidder for an indefinite period, which begins on the date of January 1, 2016. b) A description of the subject contract subject matter of the above-threshold procurement is to ensure the supply of thermal energy for the headquarters building CSO. c) A description of the relationship between the subject contract and the client's needs Successful completion of the administration of procurement and contract with the successful bidder is a prerequisite to achieve the planned objectives of a public contract and the client's needs, thereby ensuring a supply of thermal energy for the headquarters building CSO, necessary for the security operation CSO . d) Expected date of fulfillment of procurement contract will be concluded for an indefinite period with effect from 1 January 2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00025593
Úřední název*
Česká republika - Český statistický úřad
Poštovní adresa*
Na padesátém 3268/81
Obec*
Praha 10
PSČ
100 00
Kontaktní místo
tamtéž
K rukám
Mgr. Kamil Vařeka
Tel.
+420 274051111
E-mail
kamil.vareka@czso.cz
na výše uvedených kontaktních místech
true
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
https://www.czso.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://ezak-czso.cz/
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Ne
false
Další informace (je-li to relevantní)
Údaje podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.: a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny Veřejnou zakázkou dojde k naplnění záměru, kterým má být zajištění dodávek tepelné energie pro budovu ústředí ČSÚ. Cílem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vítězným uchazečem na dobu neurčitou, která započne běžet ode dne 1.1.2016. b) Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění dodávek tepelné energie pro budovu ústředí ČSÚ. c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele Úspěšné ukončení administrace veřejné zakázky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy k zajištění dodávky tepelné energie pro budovu ústředí ČSÚ, nezbytné pro zabezpečení chodu ČSÚ. d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2016.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB