« Back to Search« Back to SearchSearch » Secondary School of Horticulture and Agriculture AE Komers, Děčín - Libverda - equipment II.  Ústecký kraj

Secondary School of Horticulture and Agriculture AE Komers, Děčín - Libverda - equipment II.

  Ústí nad Labem Czech Republic — Ústecký kraj
Published June 15, 2015
|
Notice type
Award notice
The subject of the public contract for the supply of secondary school gardening and agricultural AE Komers, Děčín - Libverda, the acquisition of technology and equipment that will be used in practical training of horses. It is a comprehensive supply complete mechanical equipment serving to guide stable and to ensure its smooth running. In addition to agricultural wheeled tractor supply will include machine operators stables, feed preparation, care of meadows and pastures, including surface preparation machines for horse training. This is a contract that was canceled in the original award procedure is listed as part of the first form under registration number 7402021094742 and the registration number VZ 494742

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
70892156
Úřední název*
Ústecký kraj
Poštovní adresa*
Velká Hradební 3118/48
Obec*
Ústí nad Labem
PSČ
400 02
Kontaktní místo
Odbor investiční
K rukám
Monika Telecká
Tel.
+420 475657318
E-mail
telecka.m@kr-ustecky.cz
Fax
+420 475657245
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
https://www.kr-ustecky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ042
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
II.1.1) Název přidělený zakázce
SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín - Libverda – vybavení, II.
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Ústecký kraj - Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda.
Hodnota
6 270 300,00
Měna
CZK
Otevřené
OPEN
1.
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
2.
Délka poskytované záruky v měsících, minimálně 24, nejvýše však 60 měsíců
Váha
90
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
Ne
false
Číslo oznámení v Úř. věstníku
2014/S 158-283943
ze dne
20/08/2014
Číslo oznámení v Úř. věstníku
2015/S 043-073831
ze dne
03/03/2015
Ano
true
Oznámení předběžných informací
prior information notice
Oznámení o zakázce
contract notice
IV.3.1. Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
VZINV-RR-9/INV/2015
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Předpoklad financování z dotace ROP Severozápad
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167815
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice.
contract services outside directive

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB