« Back to Search« Back to SearchSearch » Pozdeň water supply, sewage and water supply in parts of sinning  Obec Pozdeň

Pozdeň water supply, sewage and water supply in parts of sinning

  Pozdeň Czech Republic — Obec Pozdeň
Published November 9, 2015
|
Notice type
Prior notice
The subject of public procurement is the completion of a public water supply system in the village Pozdeň and converters also help supply drinking water in the village of sin, as well as in the village of sin realizes completion of the sewerage system, with a displacement of the WWTP village Pozdeň. The connecting points of the reservoir Jedomělice. Outside the urban water supply is maintained over land along the road of late to sin. Municipalities watercourse passes - Hřešický stream, creek Bakovský the recipient of treated sewage from wastewater treatment plants. Part of the course of performance of the sewerage system is documentation of the works and sewer sewer networks, framing the utilities affected by the construction, geometric buildings made to focus in digital form in relation to the land by cadastral maps, handing over all documents, inspection and testing kolaudačnímu management. 1) A description needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled: Construction of water supply and sewerage system is designed to simultaneously create conditions for the development of these communities. 2) A description of the subject of the contract: The subject of public procurement is the completion of a public water supply system in the village Pozdeň and converters also help supply drinking water in the village of sin, as well as in the village of sin realizes completion of the sewerage system, with a displacement of the WWTP village Pozdeň. The course also includes filling with tap water is the documentation of the works, operational and emergency rule tap water processing handling regulations aqueduct including the provision of analyzes of water, framing the utilities affected by the construction, geometric orientation made structures in digital form in relation to the land by cadastral maps, handing over all documents , inspections and tests required kolaudačnímu management. Part of the course of performance of the sewerage system is documentation of the works and sewer sewer networks, framing the utilities affected by the construction, geometric buildings made to focus in digital form in relation to the land by cadastral maps, handing over all documents, inspection and testing required kolaudačnímu management. The public contract is co-financed by the Ministry of Agriculture under the program 129 250 "Construction and technical evaluation of water supply and sewerage infrastructure." 3) A description of the relationship of the public contract and the client's needs: In the event that the construction of water supply and sewerage in municipalities Pozdeň and sinning has not been implemented, there would be the aforementioned improvement of drinking water supply, wastewater treatment, thereby improving the environment, improvement of the living standards of citizens in municipalities and would not create conditions for the development of municipalities. 4) Expected date of fulfillment of public contracts: 2017

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00234826
Úřední název*
Obec Pozdeň
Poštovní adresa*
Pozdeň 95, Pozdeň, 273 76
Obec*
Pozdeň
PSČ
273 76
Kontaktní místo
Pozdeň 95, Pozdeň, 273 76
K rukám
Jitka Cífková, starostka
Tel.
+420 312589218
E-mail
obec@obecpozden.cz
na výše uvedených kontaktních místech
true
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://obecpozden.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obepozden/
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR rámci programu 129 250 "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací". Zadavatel neposkytuje zálohu. Platby za předmět plnění budou zadavatelem uhrazeny na základě faktur vystavených uchazečem, takto: uchazeč je oprávněn vystavit zadavateli daňový doklad (dále jen „faktura“) na 90% celkové ceny předmětu plnění po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zbývajících 10% z celkové ceny předmětu plnění je uchazeč oprávněn zadavateli vyfakturovat až po úplném dokončení předmětu plnění bez drobných vad uvedených v předávacím protokolu. Splatnost faktur je smluvními stranami stanovena na 60 dní od doručení faktur zadavateli. Faktury budou uhrazeny na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí částí stavby, který bude součástí faktury.
Ne
false
Daňové právní předpisy (URL)
http://portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí (URL)
http://portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky (URL)
http://portal.gov.cz

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB