« Back to Search« Back to SearchSearch » Improving the conditions of rearing and fattening - Závidkovice  VVM Závidkovice s.r.o.

Improving the conditions of rearing and fattening - Závidkovice

  Holetín Czech Republic — VVM Závidkovice s.r.o.
Published May 21, 2015 — Deadline October 31, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Prior notice
Value
€53.76M
The subject of this contract, the construction work associated with the reconstruction and improvement of the thermal insulation properties of building hospital sows and buildings used for rearing and fattening pigs STATEMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PROCUREMENT description needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled - a basic need of reconstruction and reduction of energy Performance of the entire building, reducing energy consumption. This will be achieved by reconstruction and improvement of the energy properties of the objects in question envelopes. A description of the subject contract - construction works related to the reconstruction and implementation of construction works, which will reduce energy consumption and consequent energy savings in the operation of buildings. Description of the relationship between procurement and the client's needs - the implementation of a public contract will fulfill the need of customer - reducing the energy intensity of the object and thereby reduce operating costs. Expected date of fulfillment of public contracts until 31 October 2016. Only a realization of the public tender is planned to meet the target. Expected date of fulfillment of the tender is 31 October 2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
28815629
Úřední název*
VVM Závidkovice s.r.o.
Poštovní adresa*
69
Obec*
Holetín
PSČ
53971
Kontaktní místo
Sol Power s.r.o.
K rukám
Ing. Ludvíka Blažka
Tel.
+420 731020021
E-mail
zakazky.ceskydvur@seznam.cz
na výše uvedených kontaktních místech
true
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.ceskydvur.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fad5e83d-4161-4065-9060-4efc4ebdd233
Stát*
CZ
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
společnost s ručením omezeným
Jiný (prosím upřesněte)
true
Upřesnění
zemědělská výroba a prodej
Ne
false
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 80% z celkové ceny díla. Zbývajících 20% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti. Veškeré cenové údaje a platby budou výhradně v Kč. Splatnost faktur je min. 30 dnů ode dne doručení objednateli. Na fakturách nelze uplatnit pozastávky.
Ne
false
Další informace (je-li to relevantní)
Pouze realizací veřejné zakázky je možno splnit plánovaný cíl. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 31.10.2016.
Daňové právní předpisy (URL)
http://portal.gov.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí (URL)
http://portal.gov.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky (URL)
http://portal.gov.cz/

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB