« Back to Search« Back to SearchSearch » Presentation of the Ministry of Agriculture in international fairs and exhibitions in the country in 2017 and 2018  Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Presentation of the Ministry of Agriculture in international fairs and exhibitions in the country in 2017 and 2018

  Praha 1 - Nové Město Czech Republic — Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Published April 15, 2016
|
Notice type
Prior notice
The subject of this procurement is to select a supplier (executor Tabernacles), which ensures the construction and implementation of booths MA in international fairs and exhibitions in the country - securing the exhibition area, ensure technical implementation booth (architectural design, design, construction, assembly, disassembly, including technical equipment and connections, insurance, warranty service), arranging the accompanying program and related services. 1. Description of needs: the need to ensure the presentation of the Ministry of Agriculture and departmental institutions under the auspices of the MA in international fairs and exhibitions in the country in 2017 and 2018. Stand is an effective form to provide current information for professional and lay public. The site is providing information and consultancy services in the field of agrarian sector - agriculture, food, forestry and water management including updated information on the Common Agricultural Policy, current information on subsidy programs. 2. Brief description of the subject of the tender: The objective of this procurement is to select a supplier (executor Tabernacles), which ensures the construction and implementation of the MoA stands at international fairs and exhibitions in the country - securing the exhibition area, ensure technical implementation booth (architectural design, project construction , assembly, disassembly, including technical equipment and connections, insurance, warranty service), arranging the accompanying program and related services. 3. Description of the relationship between the subject contract and the client's needs: Implementation of the contract will fulfill the needs. Ie. the implementation in question fairs and exhibitions will be presentation of the country and export promotion. 4. Expected Date: December 2018

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00020478
Úřední název*
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Poštovní adresa*
Těšnov 65/17
Obec*
Praha 1 - Nové Město
PSČ
110 00
Kontaktní místo
Odbor kanceláře ministra
K rukám
Dr. Ing. Emerich Vacek
Tel.
+420 221812097
E-mail
emerich.vacek@mze.cz
na výše uvedených kontaktních místech
true
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://eagri.cz/public/web/mze/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://zakazky.eagri.cz/profile display 2.html
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Jiný (prosím upřesněte)
true
Upřesnění
zemědělství
Ne
false
Ne
false
Daňové právní předpisy (URL)
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí (URL)
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky (URL)
http://www.mpsv.cz

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB