« Back to Search« Back to SearchSearch » Middle School of Business, crafts and services and Elementary School, Usti nad Labem - Thermal insulation of buildings, including the roof, replacing windows, PD + IR + AD  Ústecký kraj

Middle School of Business, crafts and services and Elementary School, Usti nad Labem - Thermal insulation of buildings, including the roof, replacing windows, PD + IR + AD

  Ústí nad Labem Czech Republic — Ústecký kraj
Published April 28, 2016
|
Notice type
Award notice
The contract is the provision of project documentation for permission to enter and implementation, engineering activity for obtaining the consent of the Building Authority to perform construction and performance of supervision. Construction works are complete insulation of the building, including the roof and the replacement of windows. The intention of the contracting authority's submission of an application for co-financing the project from the Operational Programme Environment for the period 2014 - 2020, Priority 5: Energy savings, the specific target 5.1: Reduce the energy demands of public buildings and increase the use of renewable energy sources.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
70892156
Úřední název*
Ústecký kraj
Poštovní adresa*
Velká Hradební 3118/48
Obec*
Ústí nad Labem
PSČ
400 02
Kontaktní místo
oddělení veřejných zakázek odboru investičního
K rukám
Monika Telecká
Tel.
+420 475657318
E-mail
telecka.m@kr-ustecky.cz
Fax
+420 475657245
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
https://www.kr-ustecky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
12
Kód NUTS
CZ042
Služby
SERVICES
II.1.1) Název přidělený zakázce
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken, PD+IČ+AD
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Ústecký kraj
Hodnota
521 600,00
Měna
CZK
Otevřené
OPEN
1.
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
2.
Termín plnění v týdnech od podpisu smlouvy
Váha
85
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
Ne
false
Ne
false
IV.3.1. Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
VZINV-RR-87/INV/2015
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Evropská unie – Evropské strukturální a investiční fondy – Fond soudržnosti. Projekt předpokládá financování v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Předfinancování a spoluúčast Ústeckého kraje je zajištěna z Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2016. Zadavatel předpokládá podíl financování v poměru 60% vlastní zdroje a 40% zdroje EU.
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167815
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 10 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB