« Back to Search« Back to SearchSearch » Marketing survey of the attitudes of the population and professionals to the Ministry of Agriculture and consuming media  Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Marketing survey of the attitudes of the population and professionals to the Ministry of Agriculture and consuming media

  Praha 1 - Nové Město Czech Republic — Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Published September 12, 2016
|
Notice type
Award notice
The subject of performance of this contract is a marketing survey of attitudes of the general public and professionals on topics of Agriculture, including a comprehensive survey of media consumption in cross-cutting themes sector (services) in scope and compliance with its terms. Detailed specification of the subject of performance is defined in the pattern of binding text of the Framework Agreement annexed to the no. 1 to this tender documentation, specifically in Annex no. 1 Concept Marketing Attitudes Survey Framework Agreement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00020478
Úřední název*
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Poštovní adresa*
Těšnov 65/17
Obec*
Praha 1 - Nové Město
PSČ
110 00
K rukám
Petr Dvořák
E-mail
petr.dvorak3@mze.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://eagri.cz/public/web/mze/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://zakazky.eagri.cz/profile display 2.html
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://zakazky.eagri.cz/vz00006454
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL)
https://zakazky.eagri.cz/vz00006454
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Jiný (prosím upřesněte)
zemědělství
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
10
Služby
SERVICES
II.1.1) Název přidělený zakázce
Marketingový průzkum postojů populace a odborné veřejnosti k MZe a konzumaci médií
Hodnota
6 000 000
Měna
CZK
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř. věstníku
2016/S 016-024067
ze dne
23/01/2016
Číslo oznámení v Úř. věstníku
2016/S 094-169532
ze dne
18/05/2016
Ano
true
Oznámení předběžných informací
prior information notice
Oznámení o zakázce
contract notice
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB