« Back to Search« Back to SearchSearch » Modernization of the premises ČSAD Strakonice STTRANS Part A - Construction of heat exchanger stations  ČSAD STTRANS a.s.

Modernization of the premises ČSAD Strakonice STTRANS Part A - Construction of heat exchanger stations

  Strakonice Czech Republic — ČSAD STTRANS a.s.
Published August 15, 2016
|
Notice type
Contract notice
construction of a new steam pipe connections and exchange stations for heating the building and the establishment of automatic control operation exchanger station in the project scope Tues. The new water-steam pipe will be connected to the existing steam line for a new heat exchanger station, which is adjacent with a connection object. Furthermore, the establishment of automatic control operation exchanger station in the project scope CH (Providing data transmission to a central control room - Extending the existing supervisory control centers). It is a small-scale public contract that is awarded to the Public Procurement Act. According to § 2 e) of the Act no. 320/2001 Coll., On financial control in public administration, as amended, the selected contractor is obliged to cooperate in the performance of financial control.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
25198688
Úřední název*
ČSAD STTRANS a.s.
Poštovní adresa*
U Nádraží 984
Obec*
Strakonice
PSČ
386 13
K rukám
Ing. Vladimír Warisch, MBA
Tel.
+420 389055226
E-mail
vwarisch@sttrans.cz
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Upřesnění
Dotovaný zadavatel
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
silniční motorová doprava
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ031
Stavební práce
WORKS
Provádění
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Modernizace areálu ČSAD STTRANS Strakonice část A - výstavba výměníkové stanice
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Strakonice
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
1 200 000,00
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
nebo dnech
50
Ne
false
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Podmínky jsou uvedeny v návrh smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) až l) ZVZ. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) až b) ZVZ. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až b) ZVZ prokáže uchazeč předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být ke dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů); b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
OP PIK

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB