« Back to Search« Back to SearchSearch » Strategic Transportation  Česká republika - Ministerstvo obrany

Strategic Transportation

  Praha 6 Czech Republic — Česká republika - Ministerstvo obrany
Published April 8, 2015
|
Notice type
Contract notice
The subject of significant public contracts is to provide international freight equipment, material, accompanying person supply for deploying, maintaining and withdrawal of the defense sector operations to and from the United Nations, NATO Response Force and the EU or units declared international conventions, entered through a framework agreement. Based on the framework contract will be awarded partial public contract to provide transportation to a distance of 15 000 km. Based on the requirements of the shipment may be carried by air, rail, road, sea or in combination.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Název*
Česká republika - Ministerstvo obrany
Adresa*
Tychonova 1
Obec*
Praha 6
PSČ
160 01
Kontaktní údaje
Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6
K rukám
Eva Hradecká
Telefon
+420 973215077
E-mail
eva.hradecka@army.cz
Fax
+420 973214685
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.army.cz
Adresa profilu zadavatele (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Hlavní předmět*
60420000-8
Další předměty
60200000-0
Služby
SERVICES
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Strategická přeprava
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh*
Předmětem významné veřejné zakázky je poskytnutí služeb mezinárodní přepravy techniky, materiálu, osob jako doprovodu, zásobování pro nasazení, udržení a stažení jednotek rezortu obrany do a z operací OSN, Sil rychlé reakce NATO a EU nebo jednotek deklarovaných mezinárodními úmluvami, zadávaných prostřednictvím rámcové smlouvy. Na základě rámcové smlouvy budou zadávány dílčí veřejné zakázky na zajištění přepravy na vzdálenost do 15 000 km. Na základě požadavků může být přeprava realizována letecky, po železnici, po silnici, po moři nebo kombinovaně.
Užší
RESTRICTED
6.1) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna ve VVZ pod evidenčním č.
482077
dne
20/10/2014
6.2) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2014/S 203-360302
dne
22/10/2014
Ne
false
zrušení celé veřejné zakázky/soutěže o návrh
true
6.5) Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona)*
Zadávací řízení se ruší na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona. Zadavatel stanovil minimální počet zájemců, kteří mají podat žádost o účast, a tento počet nebyl po posouzení kvalifikace naplněn.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB