« Back to Search« Back to SearchSearch » Modernization of training centers for the construction, maintenance and operation of buildings IX - Excavation construction machinery  Ústecký kraj

Modernization of training centers for the construction, maintenance and operation of buildings IX - Excavation construction machinery

  Ústí nad Labem Czech Republic — Ústecký kraj
Published December 1, 2015
|
Notice type
Contract notice
Subject to the fulfillment of the supply of land construction machines designed for practical training, and according to specifications of deliveries and inventories of supplies treated allowance organization Secondary School of Energy and Construction, Business Academy and the School of Nursing, Chomutov, allowance organization, The Průhoně 4800, annexed No. . 2 and 2a tender documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Název*
Ústecký kraj
Adresa*
Velká Hradební 3118/48
Obec*
Ústí nad Labem
PSČ
400 02
Kontaktní údaje
Odbor investiční
K rukám
Bc. Jana Chmelíková
Telefon
+420 475657739
E-mail
chmelikova.j@kr-ustecky.cz
Fax
+420 475657245
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
https://www.kr-ustecky.cz
Adresa profilu zadavatele (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Hlavní předmět*
43000000-3
Další předměty
34134100-6
Dodávky
SUPPLIES
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov IX – Zemní stavební stroje
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh*
Předmětem plnění je dodávka zemních stavebních strojů určených pro praktickou výuku, a to dle Specifikace dodávek a Soupisu dodávek zpracovaných příspěvkovou organizací Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, které jsou přílohou č. 2 a 2a zadávací dokumentace.
Otevřené
OPEN
6.1) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna ve VVZ pod evidenčním č.
7502021023597
dne
05/10/2015
6.2) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2013/S 168-291166
dne
30/08/2013
Ne
false
zrušení celé veřejné zakázky/soutěže o návrh
true
6.5) Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona)*
Podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona, jelikož byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB