« Back to Search« Back to SearchSearch » Tender 'deliveries membrane electrolysis electricity supply "for the company as SPOLCHEMIE Electrolysis  SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.

Tender 'deliveries membrane electrolysis electricity supply "for the company as SPOLCHEMIE Electrolysis

  Ústí nad Labem Czech Republic — SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.
Published February 16, 2015
|
Notice type
Contract notice
Delivery, installation and cooperation in trial operation and guarantee tests for technological unit of electrical equipment for power Membrane electrolysis electricity.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
29200181
Úřední název*
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.
Poštovní adresa*
Revoluční 1930/86
Obec*
Ústí nad Labem
PSČ
400 32
Kontaktní místo
Revoluční 1930, 400 32 Ústí nad Labem
K rukám
Ing. Michal Jüngling
Tel.
+420 477163139
E-mail
spolchemie-electrolysis@spolchemie.cz
Fax
+420 477164141
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)
false
Jinam (vyplňte prosím přilohu A.III)
false
Stát*
CZ
Upřesnění
Soukromý subjekt, Akciová společnost
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
Výroba v chemickém průmyslu
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ042
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Výběrové řízení na „Dodávku napájení membránové elektrolýzy elektřinou“ pro společnost SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Revoluční 1930/86, 400 32, Ústí nad Labem
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
150 000 000,00
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
16/02/2015
Dokončení
31/10/2016
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Bankovní záruka.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Platební kalendář bude dle čl. 4.1.2. smlouvy vytvořen ze strany Dodavatele do 7 dnů od podpisu Smlouvy o dílo.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
1. Doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění pro v zadávací dokumentaci uvedené živnosti. 2. Doklady osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů - detailně v zadávací dokumentaci. 3. Reference a popis uchazečem alespoň jednoho realizovaného projektu výstavby elektrického napájení jednotky membránové elektrolýzy, nebo procesu vyžadujícího obdobné dodávky usměrněného proudu, o minimálním výkonu 10 MW, a to v podobě čestného prohlášení, jehož obsahem bude i popis realizovaného projektu. Zadavatel akceptuje reference projektů realizovaných v posledních 5 letech, bez omezení místa.
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
1.
Celková nabídková cena
2.
Celková účinnost dodávky el. energie
Váha
80
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)
true
Ne
false
Datum
18/03/2015
Čas
14:00
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP č. EDS: 115D232000053 a Smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP č. 10081695.
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Úřední název
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Každý z účastníků výběrového řízení má 5 dní na podání námitek k Zadavateli výběrového řízení - společnosti SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.
Stát
CZ
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
29200181
Úřední název
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.
Poštovní adresa
Revoluční 1930/86
Obec
Ústí nad Labem
PSČ
40032
Kontaktní místo
Ing. Přemysl Karásek
K rukám
Ing. Přemysl Karásek
E-mail
spolchemie-electrolysis@spolchemie.cz
Fax
+420 477164141
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
29200181
Úřední název
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.
Poštovní adresa
Revoluční 1930/86
Obec
Ústí nad Labem
PSČ
40032
Kontaktní místo
Ing. Přemysl Karásek
K rukám
Ing. Přemysl Karásek
E-mail
spolchemie-electrolysis@spolchemie.cz
Fax
+420 477164141
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
29200181
Úřední název
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.
Poštovní adresa
Revoluční 1930/86
Obec
Ústí nad Labem
PSČ
40032
Kontaktní místo
Ing. Jiří Soběslav, PhD.
K rukám
Dana Hübschová
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB