« Back to Search« Back to SearchSearch » Increasing the capacity of CIRC and cyber defense - III. and IV. phase  Česká republika - Ministerstvo obrany

Increasing the capacity of CIRC and cyber defense - III. and IV. phase

  Praha 6 Czech Republic — Česká republika - Ministerstvo obrany
Published June 30, 2015
|
Notice type
Contract notice
Acquisition of hardware and software resources necessary to ensure continuous improvement of functionality and capabilities of advanced detection of security threats and vulnerabilities, and get the latest technology in the field of IT, including software equipment necessary for an effective investigation of security threats. Detailed definition of the subject of this contract is stated in the draft of the required contractual terms.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Úřední název*
Česká republika - Ministerstvo obrany
Poštovní adresa*
Tychonova 1
Obec*
Praha 6
PSČ
160 00
Kontaktní místo
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
K rukám
Ing. Jan Kuřík
Tel.
+420 973218151
E-mail
kurikj@army.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.army.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://www.tenderarena.cz
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Obrana
true
Kód NUTS
CZ
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
CZ01
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Zvyšování schopnosti CIRC a kybernetické obrany – III. a IV. etapa
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Praha
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
68 000 000,00
Ne
false
Ano
true
Měna
CZK
Dokončení
30/11/2015
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Požaduje se záruka po dobu 24 měsíců
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Viz požadované smluvní podmínky. Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura doručena v období od 15. prosince do 15. ledna následujícího roku, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura – daňový doklad je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet poskytovatele.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží dle § 54 písm. a) a b) zákona: a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
Ne
false
Otevřené
OPEN
Ne
false
Nejnižší nabídková cena
true
Číslo oznámení v Úř.věst.
2015/S 064-112148
ze dne
01/04/2015
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB