« Back to Search« Back to SearchSearch » Service Care Philips MicroDose mammography system L30 Hospital for Jablonec nad Nisou, after  Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Service Care Philips MicroDose mammography system L30 Hospital for Jablonec nad Nisou, after

  Jablonec nad Nisou Czech Republic — Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Published July 31, 2015
|
Notice type
Contract notice
This is a post-service care Philips MicroDose mammography system L30, which includes maintenance (eg. Check the mechanical and electrical safety and functional implementation of measures to prevent damage, replacement X-ray tubes) and repair (breakdown, delivery, or the incorporation of spare parts ... ) while the continuous upgrading of hardware and software to maintain system function in accordance with the latest recommendations. In connection with the changes in the binding draft service contract (see Additional Information no. I on the contracting entity profile) Extend the deadline for submission of tenders and the date of opening the envelopes.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00829838
Úřední název*
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Poštovní adresa*
Nemocniční 15
Obec*
Jablonec nad Nisou
PSČ
466 60
Kontaktní místo
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., OTZ
K rukám
Ing. Petr Mašek
Tel.
+420 483345460
E-mail
petr.masek@nemjbc.cz
Fax
+420 483711885
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.nemjbc.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00829838
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Regionální či místní úřad/agentura
regional agency
Zdravotnictví
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
1
Kód NUTS
CZ051
Služby
SERVICES
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Servisní péče o mamografický systém Philips MicroDose L30 pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., pracoviště RDGNemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
2 887 500,00
Ne
false
Měna
CZK
Doba trvání v měsících
60
Ne
false
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Pravidelné měsíční splátky počínaje měsícem po podpisu smlouvy ve výši 1/12 sjednané roční ceny.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 53 ZVZ odst. 1 způsobem dle § 53 odst. 3 ZVZ.Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné obdobné evidence, v níž je zapsán (§ 54 písm. a) ZVZ), který nesmí být starší 90 dnů a předložením oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (§ 54 písm. b) ZVZ).Uchazeč předloží doklad o registraci ve smyslu § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a to pro servis zdravotnických prostředků. Dokladem o registraci se rozumí dokument o splnění ohlašovací povinnosti, kde je uvedeno přidělené registrační číslo, či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že oznamovací povinnost byla ze strany uchazeče splněna.Uchazeč předloží u techniků provádějících servis, jež se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, proškolení od výrobce opravňující k provádění servisu mamografického systému specifikovaného v ZD. Pokud se v průběhu platnosti servisní smlouvy budou na servisu podílet i jiní technici, doloží dodavatel proškolení od výrobce na servis těchto techniků nejpozději před prováděním servisu u zadavatele.Uchazeč předloží povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření (pro servis a opravy), ve smyslu § 9 zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění.
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2015/S 096-174062
ze dne
20/05/2015
Číslo oznámení v Úř.věst.
2015/S 110-199868
ze dne
10/06/2015
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)
true
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
OŘ/2015/2/NJBC
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
třída Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
třída Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB