« Back to Search« Back to SearchSearch » Creating the interior of housing for seniors accommodation - Interior DS  Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Creating the interior of housing for seniors accommodation - Interior DS

  Bystřice pod Hostýnem Czech Republic — Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Published February 16, 2015
|
Notice type
Prior notice
The subject of procurement is the supply of interior furnishing a home for seniors in the range: - chairs, tables rootstocks, interior accessories hangers - Metal furniture solitaires, cabinets, shelves, stainless steel equipment, tables, line, safe - glass elements, door furniture, mirrors - lighting, lamps, LED lighting, TV, DVD, metal. lamps, prom. canvas, fridge - a complementary assortment, mag. boards, kor. description. boards - medical equipment, rehabilitation beds, chairs, wheelchair for the deceased, chair massage - sanitary additional accessories, plastic hinges, sliding walls, and interior. blinds, shower. Hang, taxis. container rails - sanitary accessories, soap dishes, toilet accessories, trays, bins - graphic graphic stickers, Vinyl wallpapers needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled: The public contract is the supply of interior equipment that will be delivered along with the newly created authority furniture. The equipment will be delivered to the Central School of Furniture and business Bystřice pod Hostýnem in order to create a complete interior of housing for seniors accommodation in ZK. Description of the subject contract: see section II.4) Description of the relationship between the subject contract and the client's needs: Submitter is a supplier of complete interiors and manufacturer of furniture and furniture components. To fulfill its founder assigned tasks and responsibilities of the successful acquisition of the desired object of the contract is necessary. Expected date of fulfillment of public contract to September 15, 2015

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
47935952
Úřední název*
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Poštovní adresa*
Holešovská 394
Obec*
Bystřice pod Hostýnem
PSČ
768 61
Kontaktní místo
RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
K rukám
Pavel Mitáš
Tel.
+420 545120264
E-mail
pavel.mitas@rts.cz
Jiný (vyplňte prosím přílohu A.I)
false
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.ssno.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://ssno.profilzadavatele.cz/
Stát*
CZ
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
příspěvková organizace
Školství
true
Ne
false
Ne
false
Další informace (je-li to relevantní)
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Cílem veřejné zakázky je dodání interiérového vybavení, které bude dodáno spolu s nově zadavatelem vytvořeným nábytkem. Zařízení bude dodáno Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem za účelem vytvoření kompletního interiéru ubytovacích kapacit pro ubytování seniorů ve ZK. Popis předmětu veřejné zakázky: viz bod II.4) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Zadavatel je dodavatelem kompletního vybavení interiérů a výrobcem nábytku a nábytkových prvků. Pro plnění jemu zřizovatelem uložených úkolů a povinností je úspěšné pořízení požadovaného předmětu zakázky nezbytné. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: do 15.9.2015
Daňové právní předpisy (URL)
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí (URL)
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky (URL)
http://www.mpsv.cz
Identifikační číslo (je-li známo)
25533843
Úřední název
RTS, a.s.
Poštovní adresa
Lazaretní 13
Obec
Brno
PSČ
61500
Kontaktní místo
RTS a.s., divize veřejné zakázky
K rukám
Pavel Mitáš
Tel.
+420 545120264
E-mail
pavel.mitas@rts.cz
Fax
+420 545120210
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB