« Back to Search« Back to SearchSearch » Repair and maintenance of housing stock owned by the city of Ostrava, entrusted to the city district Silesian Ostrava branch: electrical  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Repair and maintenance of housing stock owned by the city of Ostrava, entrusted to the city district Silesian Ostrava branch: electrical

  Ostrava Czech Republic — Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Published June 9, 2015 — Deadline December 31, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Prior notice
Value
€3.00M
The subject of the tender is to ensure the repair and maintenance of housing stock assets entrusted to the municipal district Silesian Ostrava in the field wiring. These include finding the causes of faults in the electrical system and removing, repairing bells, conductors, exchange and connection of electrical appliances, review of the sampling sites, electrical revisions in the apartment, all repairs kind of weak and heavy, replacing wiring related bricklaying and painting, porevizní repairs and the like. Reason pursuant to §1 regulation no. 232/2012 Coll. Decree on details reasoning of the effectiveness of public procurement and public procurement justification. The need for repairs and maintenance of housing stock assets entrusted to the municipal district Silesian Ostrava. The subject of public procurement is to provide repairs and maintenance in the field wiring. These include ensuring the causes of faults in the electrical system and removing, repairing bells, conductors, exchange and connection of electrical appliances, review of the sampling sites, electrical revisions in the apartment, all repairs kind of weak and heavy, replacing wiring related bricklaying and painting, porevizní repairs and the like. The aim is to ensure a continuous and smooth wiring repairs, including emergencies. Expected date of the public tender is to December 31, 2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00845451
Úřední název*
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Poštovní adresa*
Těšínská 35
Obec*
Ostrava
PSČ
710 16
Kontaktní místo
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava
K rukám
Vladana Vojtalová
Tel.
+420 724676277
E-mail
vvojtalova@slezska.cz
na výše uvedených kontaktních místech
true
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.slezska.cz/cs
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://vz-slezska.ostrava.cz/
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Bydlení a občanská vybavenost
true
Ne
false
Ne
false
Další informace (je-li to relevantní)
Odůvodnění dle §1 předpisu č. 232/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Potřebou je zajištění oprav a údržby domovního fondu svěřeného do majetku městského obvodu Slezská Ostrava. Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav a údržby v oboru elektroinstalace. Jedná se zejména o zajištění příčin závad v elektroinstalaci a jejich odstranění, opravu zvonků, hromosvodů, výměny a zapojení elektrických spotřebičů, revize odběrného místa, revize elektro v bytě, všechny opravy druhu slaboproud a silnoproud, výměna elektroinstalace, související zednické a malířské práce, porevizní opravy a podobně. Cílem je zajištění průběžných a plynulých elektroinstalačních oprav včetně mimořádných událostí. Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je do 31.12.2016.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB