« Back to Search« Back to SearchSearch » Reconstruction of the cogeneration unit at CHS Blatnická č.p.1455  VESBYT s.r.o.

Reconstruction of the cogeneration unit at CHS Blatnická č.p.1455

  Veselí nad Moravou Czech Republic — VESBYT s.r.o.
Published August 29, 2016
|
Notice type
Contract notice
Delivery, installation, commissioning and provision of warranty service cogeneration unit in the building CZT. CHP unit has an electrical output up to 999 kWe or less in compliance with the technical parameters, namely: Design: the acoustic enclosure Fuel: natural gas (34 MJ / m3, 8-15 kPa) El.výkon 999 kWe max. Thermal power: 1,171 kWt max. Efficiency power: 42.9% (P = 100%) 41.6% (P = 75%) Efficiency thermal: 50.3% (P = 100%) 50.8% (P = 75%) Expected overall efficiency: 93.2% (efficiency will be guaranteed for the lifetime of the device, but at least for 15 years) gas consumption: max. 247 m3 / h (P = 100%) max. 191 m3 / h (P = 75% ) Issue: max. 300 mg / Nm3 CO, max. 500 mg / Nm3 NOx (at 5% O2 in flue gas) required operating parameters: water temperature in / out: 70/90 ° C return water temperature: 40/70 ° C Max. Working pressure: 600 kPa Min. system pressure: 100 kPa Max.prac. Pressure technological circuit: 300 kPa Noise parameters cover at 1 m 80 dB min. service life: 15 years Text part of tender documents including Annexes Nos. 1, 2, 4, 5 to 8 will be published and available for applicants on the profile of the contracting authority: https : //vz-vesbyt.veseli-nad-moravou.cz/. Notes to tender documents no. 3 candidates will be sent electronically via data box or e-mail upon written request sent by e-mail, mail, courier, data box or other appropriate means to address the representative of the contracting authority ie .: REPO - regional consulting Ltd., Vraclavská 285 566 01 Vysoke Myto, email: repo@repo-rp.cz, ID data box: v74erhv, within 3 working days of receipt. Supplier written request must include the name, mailing address, telephone number, mandatory e-mail address or a data box (if it has been established).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
63494876
Úřední název*
VESBYT s.r.o.
Poštovní adresa*
Blatnická 1527
Obec*
Veselí nad Moravou
PSČ
698 01
Kontaktní místo
REPO - regionální poradenská s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto
K rukám
Mgr. Zuzana Komárková
Tel.
+420 731341428
E-mail
repo@repo-rp.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.vesbyt.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://vz-vesbyt.veseli-nad-moravou.cz
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Jinam (vyplňte prosím přilohu A.III)
false
Stát*
CZ
Upřesnění
Obchodní společnost ve vlastnictví města
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Služby pro širokou veřejnost
true
Bydlení a občanská vybavenost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ064
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Rekonstrukce kogenerační jednotky na CZT Blatnická č.p.1455
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
VESBYT s.r.o., Blatnická 1455, Veselí nad Moravou
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
16 669 000,00
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
01/12/2016
Dokončení
30/08/2017
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Jistota dle § 67 ZVZ ve výši 200 000,- Kč.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Viz. příloha č. 2 zadávací dokumentace (Smlouva o dílo), uveřejněná na profilu zadavatele.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; pro plnění předmětné veřejné zakázky je požadováno minimálně předložení živnostenských oprávnění s předmětem podnikání: • Topenářství a instalatérství • Výroba a montáž elektrozařízení • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování c) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. d) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; pro plnění předmětné veřejné zakázky je požadováno předložení oprávnění k odborné montáži instalovaných zařízení, vystavené výrobcem nebo dovozcem zařízení.
Otevřené
OPEN
1.
Celková nabídková cena
2.
Celková účinnost kogenerační jednotky
3.
Délka záruční doby hlavní technologie
4.
Pozáruční servis po dobu 10 let
5.
Cena odkupu stávajícího zařízení na protiúčet
Váha
50
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2016/S 127-228366
ze dne
05/07/2016
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
63494876
Úřední název
VESBYT s.r.o.
Poštovní adresa
Blatnická 1527
Obec
Veselí nad Moravou
PSČ
698 01
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB