« Back to Search« Back to SearchSearch » Field trips Třesovice  Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Field trips Třesovice

  Strakonice Czech Republic — Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Published January 29, 2016
|
Notice type
Prior notice
Realization of the construction of rural roads in k.ú.Třešovice according to project documents prepared in 2012 by Mgr. George Touš. SO 101 Dirt road RCH2 - construction and regulates land no. 1429 in k. U. Třesovice. The length of the proposed rural roads is 1 126.72 meters. SO 102 Dirt road RCV6 - construction and regulates land no. 1418 in the cadastral Třesovice. Length designed dirt track is 1042.94 meters. SO 103 Dirt road RCV7 - construction and regulates land no. 1265 k. Ú. Třesovice. Length designed dirt track is 507.30 meters. SO 104 Dirt road RCV8, NCV5, RCV9, RCV1 Building object contains a total of 4 in the draft dirt roads marked RCV8, NCV5, RCV9 in the cadastral Třesovice and RCV1 in the cadastral Paračov - construction and regulates land no. 1431, 1295, 1288 in the cadastral Třesovice and land no. 2203, 2205 in the cadastral Paračov. The length of the proposed rural roads is 1070.76 meters.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
01312774
Úřední název*
Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Poštovní adresa*
Palackého náměstí 1090, Strakonice
Obec*
Strakonice
PSČ
13000
Kontaktní místo
Pobočka Strakonice
K rukám
Ing. Marie Hromádková
Tel.
+420 725385780
E-mail
m.hromadkova@spucr.cz
na výše uvedených kontaktních místech
true
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://zakazky.spucr.cz
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Jiný (prosím upřesněte)
true
Upřesnění
Zemědělství - Pozemkové úpravy
Ne
false
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Stavba bude financována z Programu rozvoje venkova. Platební podmínky budou upraveny ve smlouvě o dílo. Fakturace bude probíhat na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka.
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám
true
Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Stavba bude financována z Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020
Ano
true

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB