« Back to Search« Back to SearchSearch » Energy savings for building a swimming pool in Postoloprty  Město Postoloprty

Energy savings for building a swimming pool in Postoloprty

  Postoloprty Czech Republic — Město Postoloprty
Published April 1, 2015
|
Notice type
Award notice
The subject of the works is building insulation, replacement of hole fillings and reconstruction of air.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00265403
Úřední název*
Město Postoloprty
Poštovní adresa*
Mírové náměstí 318/0
Obec*
Postoloprty
PSČ
43942
Kontaktní místo
Osigeno s.r.o., Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk
K rukám
Ing. Lucie Vykrutová
Tel.
+420 728386363
E-mail
vykrutova@osigeno.cz
Fax
+420 588884438
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://postoloprty.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile display 548.html
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.profilzadavatele-vz.cz/P14V10000559
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ042
Stavební práce
WORKS
Provádění
true
II.1.1) Název přidělený zakázce
Realizace úspor energie pro objekt plaveckého bazénu v Postoloprtech
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Místem plnění je plavecký bazén v Postoloprtech, pozemky st.p.č. 273, 277 a 278/3.
Hodnota
8 605 658,12
Měna
CZK
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Ano
true
Oznámení předběžných informací
prior information notice
Oznámení o zakázce
contract notice
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Realizace projektu je spolufinancována z fondu Evropské unie (Fond soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), výzva č. 60. Prioritní osa - 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), Primární oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Identifikační číslo projektu: 28548045.
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60455
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542467811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 1926/7
Obec
Brno
PSČ
60455
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542467811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB