« Back to Search« Back to SearchSearch » Chotětov - diversion of treated water into the recipient  Městys Chotětov

Chotětov - diversion of treated water into the recipient

  Chotětov Czech Republic — Městys Chotětov
Published April 8, 2015 — Deadline June 30, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Prior notice
Value
€14.00M
It is a linear structures pressure pipe discharging treated water from the wastewater treatment plant Chotětov into the recipient, which is the river Jizera. It contains two buildings SO 01 watercourses through pipelines on the existing modified non-aqueous streams 2_443,04 mb until the Jizera River and SO 02 Lining existing gravity sewer length 1 848.57 megabytes for pressure sewer. Pressure pipe segment OC DN 200 km between the WTP and Chotětov gravitational parts watercourses through pipelines in length 686.31 meters will remain unchanged. The contract will be co-financed by the Ministry of Agriculture program

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00237914
Úřední název*
Městys Chotětov
Poštovní adresa*
Husovo náměstí 31
Obec*
Chotětov
PSČ
294 28
Kontaktní místo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
K rukám
Ing. Aleš Vocel
Tel.
+420 326376242
E-mail
avocel@vakmb.cz
na výše uvedených kontaktních místech
true
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.chotetov.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://www.chotetov.cz
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Průběžná měsíční fakturace provedených prací, 10% pozastávka na odstranění vad a nedodělků
Ne
false
Další informace (je-li to relevantní)
Zakázka bude spolufinancována z programu MZe

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB