« Back to Search« Back to SearchSearch » Sewer and WWTP Upper Deer, project number: CZ.1.02 / 1 Jan. 00 / 12.15533 - additional works  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Sewer and WWTP Upper Deer, project number: CZ.1.02 / 1 Jan. 00 / 12.15533 - additional works

  Pardubice Czech Republic — Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Published August 14, 2015
|
Notice type
Award notice
The negotiated procedure without publication is applied in the award of public works contracts because of additional works (extra work) that are not included in the original tender conditions, the need arose due to circumstances which authority acting with due diligence could not have foreseen, and these additional Construction work is necessary to implement the original works in accordance with § 23 para. 7 point. a) in paragraphs 1-3 of the Act. The offer entitled: Sewer and WWTP Upper Deer, project number: CZ.1.02 / 1 Jan. 00 / 12.15533 - additional construction work is published in a negotiated procedure without publication of addressing a contemporary building contractor (ie. The Association: The Association for the implementation of sewerage and WTP Upper Deer - a leading participant: Agrostav Pardubice, joint stock company, Hostovická 231, 53301 Pardubice - Černá za Bory, ID: 46506063, member of the consortium: Foundations, as Dobronická No. 1371, Prague 4, ID: 492 41 567 ) on the grounds pursuant to § 23 par. 7 point. a) of the Act. Additional works (extra work) = 430 CZK 903.91 without VAT. As part of amendment no. 1 are evaluated and canceled work in the amount of CZK 16 130.42 without VAT. In the original public contract called Sewer and WWTP Upper Deer is tendered a financial reserve of EUR 3,053,327, - CZK without VAT. This financial reserve is stated in the Contract for work no. 38/14 / SOD (per client), no. 31198/2014 (No. contractor).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
60108631
Úřední název*
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Poštovní adresa*
Teplého 2014
Obec*
Pardubice
PSČ
53002
Kontaktní místo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
K rukám
Ing. Vítězslav Dyntar - technický náměstek
Tel.
+420 724364164
E-mail
vitezslav.dyntar@vakpce.cz
Fax
+420 466304643
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.vakpce.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://zakazky.vakpce.cz/
Stát*
CZ
Veřejnoprávní instituce
body public
Jiný (prosím upřesněte)
Provozovatel vodovodů a kanalizací
Služby pro širokou veřejnost
true
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ053
Stavební práce
WORKS
Provádění
true
II.1.1) Název přidělený zakázce
Kanalizace a ČOV Horní Jelení, číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15533 – dodatečné stavební práce
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
k.ú. Horní Jelení(642983),k.ů. Dolní Jelení(642975)
Hodnota
430 903,91
Měna
CZK
Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy k účasti v soutěži
negotiated without competition
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Ne
false
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Prioritní osa: 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60455
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60455
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ
Dodatečné stavební práce / dodávky / služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici
true

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB