« Back to Search« Back to SearchSearch » Secondary School of Horticulture and Agriculture AE Komers, Děčín - Libverda, technological equipment, stables, III. - Boxes, floors, fans  Ústecký kraj

Secondary School of Horticulture and Agriculture AE Komers, Děčín - Libverda, technological equipment, stables, III. - Boxes, floors, fans

  Ústí nad Labem Czech Republic — Ústecký kraj
Published October 20, 2015
|
Notice type
Award notice
The delivery will include a complete technological equipment stalls serving the stables and to ensure its smooth running. The main part of deliveries will be boxes for stabling and installation of suitable floor surfaces in stables.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
70892156
Úřední název*
Ústecký kraj
Poštovní adresa*
Velká Hradební 3118/48
Obec*
Ústí nad Labem
PSČ
400 02
Kontaktní místo
oddělení veřejných zakázek
K rukám
Monika Telecká
Tel.
+420 475657318
E-mail
telecka.m@kr-ustecky.cz
Fax
+420 475200245
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.kr-ustecky.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ042
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
II.1.1) Název přidělený zakázce
SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín - Libverda, technologické vybavení stájí, III. - boxy, podlahy, ventilátory
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Ústecký kraj
Hodnota
2 399 720,00
Měna
CZK
Otevřené
OPEN
1.
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
2.
Délka poskytované záruky v měsících, nejméně 24 měsíců, nejvýše však 60 měsíců
Váha
90
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
Ne
false
Ne
false
IV.3.1. Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
VZINV-RR-54/INV/2015
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Projekt předpokládá financování v rámci 59. Výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.3.00/78.01255, Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 21. 4. 2015.
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Fax
+420 542167811
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 10 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB