« Back to Search« Back to SearchSearch » Service and maintenance of application software IFIS  Univerzita Pardubice

Service and maintenance of application software IFIS

  Pardubice Czech Republic — Univerzita Pardubice
Published June 28, 2016
|
Notice type
Award notice
The subject of performance of this contract is to ensure the development of the Financial Information System, University of Pardubice in accordance with applicable legislation, with the requirements of new laws and the needs of the client.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00216275
Úřední název*
Univerzita Pardubice
Poštovní adresa*
Studentská 95
Obec*
Pardubice
PSČ
532 10
Kontaktní místo
Ing. Irena Seinerová
Tel.
+420 466036745
E-mail
rena.seinerova@upce.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
Stát*
CZ
Veřejnoprávní instituce
body public
Školství
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
7
Kód NUTS
CZ053
Služby
SERVICES
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
true
II.1.1) Název přidělený zakázce
Servis a údržba aplikačního software iFIS
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Pardubice
Hodnota
2 476 856
Měna
CZK
Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy k účasti v soutěži
negotiated without competition
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř. věstníku
2016/S 051-084975
ze dne
07/03/2016
Ano
true
Oznámení předběžných informací
prior information notice
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
spojené s ochranou výhradních práv
true

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB