« Back to Search« Back to SearchSearch » Reconstruction of the swimming pool facilities - swimming pool technology - sand filtration  Město Strakonice

Reconstruction of the swimming pool facilities - swimming pool technology - sand filtration

  Strakonice Czech Republic — Město Strakonice
Published February 2, 2016
|
Notice type
Contract notice
The subject of the public contract is the choice of supplier deliveries to implement the project "Reconstruction of the swimming pool facilities - swimming pool technology - sand filtration." Transaction involves the supply and installation of a new sand filtration and connection to the existing technological distribution including demotnáže existing oc. filters. They supplied with further construction work dismantling, supply and installation of filters. The contracting authority with regard to the change of the terms of increaseing deadline for submission of tenders. Article 5.3 of the contract agreed price for the work will be paid by the client based on the final invoice issued by the Contractor within 10 days after the completion and acceptance of the works free of defects and backlogs, referred to in the Protocol on readmission. Part of the final invoice, the total inventory of the final statement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00251810
Úřední název*
Město Strakonice
Poštovní adresa*
Velké náměstí 2
Obec*
Strakonice
PSČ
386 21
Kontaktní místo
Veřejné zakázky s.r.o.
K rukám
Ing. Pavla Jirky
Tel.
+420 224318907
E-mail
jirka@zakazkyverejne.cz
Fax
+420 224318907
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.strakonice.eu/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
na výše uvedená kontaktní místa
true
Jinam (vyplňte prosím přilohu A.III)
false
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ031
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu - technologie bazénu - písková filtrace
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
město Strakonice
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
2 998 000,00
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Dokončení
15/04/2016
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel nepožaduje jistotu za nabídku.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1. Dle § 54 písm. a), b). Výpis z obchodního rejstříku. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2016/S 019-029133
ze dne
28/01/2016
Ano
true
Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)
true
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
1B1136
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167115
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz/
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
26726050
Úřední název
Veřejné zakázky s.r.o.
Poštovní adresa
Na Hutích 661/9
Obec
Praha 6
PSČ
160 00
Kontaktní místo
Veřejné zakázky s.r.o.
K rukám
Šárky Bauerová
Tel.
+420 224318907
E-mail
bauerova@zakazkyverejne.cz
Fax
+420 224318907
Internetová adresa (URL)
http://www.zakazkyverejne.cz/
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
00251810
Úřední název
Město Strakonice
Poštovní adresa
Velké náměstí 2
Obec
Strakonice
PSČ
386 21
Kontaktní místo
podatelna (pondělí 8-16 hod., středa 8-18 hod., úterý a čtvrtek 8-15 hod., pátek 8-13 hod.)
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB