« Back to Search« Back to SearchSearch » ICEM - supply heat energy to the area ICEM  Institut klinické a experimentální medicíny

ICEM - supply heat energy to the area ICEM

  Praha 4 Czech Republic — Institut klinické a experimentální medicíny
Published July 1, 2016
|
Notice type
Contract notice
The subject of the public contract is to ensure the supply of heat energy for premises sponsor, Institute of Clinical and Experimental Medicine at Vienna 1958/9, 140 00 Praha 4, that it will be a supply of thermal energy for central heating and hot water. Supply of thermal energy will be provided from the primary source of heat - hot water system Pražská teplárenská as, amounting to about 43,000 GJ / year for 5 years, and will ensure the supply of thermal energy in the event of failure of the primary heat source, from a backup heat source - gas boiler room sponsor. Supply of thermal energy is associated with the lease of equipment - a backup heat source.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00023001
Úřední název*
Institut klinické a experimentální medicíny
Poštovní adresa*
Vídeňská 1958/9
Obec*
Praha 4
PSČ
140 21
Kontaktní místo
Oddělení veřejných zakázek
K rukám
Ing. Marie Pikalová
Tel.
+420 261365056
E-mail
pikm@ikem.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
https://www.ikem.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIKEM
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIKEM
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Celostátní či federální úřad/agentura
national agency
Zdravotnictví
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ010
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
IKEM - dodávka tepelné energie pro areál IKEM
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 -Krč
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
80 000 000
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Doba trvání v měsících
60
Ne
false
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Blíže viz. zadávací dokumentace zakázky
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
(a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (dle ustanovení §54(a) ZVZ) s tím, že tento výpis nesmí být pouze informativního charakteru (stažený z internetu), ale musí se jednat o výpis vydaný oprávněným subjektem; a (b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku) dle předmětu plnění zakázky (dle ustanovení §54(a) ZVZ), zejména v oboru činnosti odpovídající CPV kódům uvedeným v bodu 2.4 zadávací dokumentace. Tento doklad nesmí být pouze informativního charakteru (stažený z internetu), ale musí se jednat o výpis vydaný oprávněným subjektem
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Ne
false
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2016/S 106-188954
ze dne
03/06/2016
Datum
17/08/2016
Čas
13:00
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Tř. kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Tř. kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Stát
CZ
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
71333193
Úřední název
Mgr. Klára Zábrodská, advokát
Poštovní adresa
Rybná 716/24
Obec
Praha 1
PSČ
110 00
Kontaktní místo
Mgr. Klára Zábrodská, advokát
K rukám
Mgr. Klára Zábrodská, advokát
E-mail
zabrodska@akzr.cz
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB