« Back to Search« Back to SearchSearch » Renewal of green urban park in Roznov  Město Rožnov pod Radhoštěm

Renewal of green urban park in Roznov

  Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic — Město Rožnov pod Radhoštěm
Published August 9, 2016
|
Notice type
Contract notice
The subject of the Public Contract Renewal is a green city park in Roznov, according to project documents processed by the business Landscape Architecture Ltd., Špilberk 217/2, 602 00 Brno, ID 469 91 450 from August to September 2015 and by tender conditions and business conditions sponsor. Required labor and delivery are precisely defined in the schedule of works, supplies and services, and bill of quantities, which is part of the project documentation cited in the first sentence of this odstavce.Předmětem public procurement is a complex restoration of greenery in the city park in Roznov. The results of the inventory indicates that the implementation of the health of thinning forests is necessary. Health thinning are designed so as to lightness and airiness stand. The finest woods are released in order for them to improve habitat conditions. Proposed thinning heal existing forests and create conditions for their further progressive development. It also will create the necessary conditions for the development of newly planted trees. Other requirements of the contracting authority: 1) The contracting authority will require the applicant specified in the offer of public contracts, which it intends to award one or more subcontractors and to give the identification and contact information for each subcontractor. 2) he is required to state in its tender their identification information, a recap of the offer price and the declaration pursuant to § 68 par. 3 of the Act.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00304271
Úřední název*
Město Rožnov pod Radhoštěm
Poštovní adresa*
Masarykovo nám. 128
Obec*
Rožnov pod Radhoštěm
PSČ
756 61
K rukám
Ing. Ivo Marcin
Tel.
+420 571661127
E-mail
marcin.or@roznov.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.roznov.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile cent 1577.html
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)
false
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
27
Kód NUTS
CZ072
Služby
SERVICES
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Rožnov pod Radhoštěm
Ne
false
Ne
false
Doba trvání v měsících
12
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel nepožaduje jistotu.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Podmínky financování, platební podmínky a podmínky, při jejichž splnění je možné nabídkovou cenu změnit, jsou uvedeny ve smlouvě, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) a listinami vyjmenovanými v § 53 odst. 3 zákona. Dále zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů podle ust. § 54 písm. a) a b) zákona. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách zveřejněných na profilu zadavatele.
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2016/S 128-230522
ze dne
06/07/2016
Datum
03/10/2016
Čas
09:00
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
Ne
false
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Předmět plnění se řídí pravidly OPŽP 2014-2020, www.opzp.cz. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci OPŽP a částečně i z vlastních zdrojů zadavatele.
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá, popř. jedná-li se o námitky proti zadávacím podmínkám, do 5 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ
Úřední název
RECTE.CZ, s.r.o.
Poštovní adresa
Matiční 730/3
Obec
Ostrava
PSČ
70200
Kontaktní místo
Dům právnických služeb
K rukám
Jana Šenková
Tel.
+420 597461313
E-mail
recte@recte.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.recte.cz
Stát
CZ
Úřední název
RECTE.CZ, s.r.o.
Poštovní adresa
Matiční 730/3
Obec
Ostrava
PSČ
70200
Kontaktní místo
Dům právnických služeb
K rukám
Jana Šenková
Tel.
+420 597461313
E-mail
recte@recte.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.recte.cz
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB