« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of electricity through central procurement for the town of Brod and founded organizations contributory organizations and business organizations with capital contributions town in the period from 1 April 2015 to 31 March 2016  Město Havlíčkův Brod

Supply of electricity through central procurement for the town of Brod and founded organizations contributory organizations and business organizations with capital contributions town in the period from 1 April 2015 to 31 March 2016

  Havlíčkův Brod Czech Republic — Město Havlíčkův Brod
Published March 5, 2015
|
Notice type
Contract notice
Procured the supply of electricity and associated services (supply) in the period from April 1, 2015 to March 31, 2016 and 1243 MWh expected range of voltage levels and VN 3168 MWh of voltage levels NN and accept responsibility for imbalances, including the provision of electricity distribution and system services to the sampling points contracting authority under the Act. no. 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sector (Energy Act), as amended, and in accordance with Decree of the Energy Regulatory Office no. 541/2005 of Coll Electricity Market Rules and principles of pricing activity Electricity Market Operator and other implementing regulations to the Act, as amended.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Název*
Město Havlíčkův Brod
Adresa*
Havlíčkovo náměstí 57
Obec*
Havlíčkův Brod
PSČ
58061
K rukám
Eva Rozínková
E-mail
erozinkova@muhb.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.muhb.cz
Adresa profilu zadavatele (URL)
https://zakazky.muhb.cz/profile display 2.html
Stát*
CZ
Regionální či místní úřad/agentura
regional agency
Hlavní předmět*
09310000-5
Dodávky
SUPPLIES
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2015 do 31.3.2016
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh*
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb (dále jen dodávka) v době od 1.4.2015 do 31.3.2016 a v předpokládaném rozsahu 1243 MWh z napěťové hladiny VN a 3168 MWh z napěťové hladiny NN a převzetí odpovědnosti za odchylku včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrových míst zadavatele podle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb.o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
Otevřené
OPEN
6.1) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna ve VVZ pod evidenčním č.
505225
Ne
false
zrušení celé veřejné zakázky/soutěže o návrh
true
6.5) Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona)*
Elektronický nástroj pro zadávání elektronických zakázek E-ZAK, kterým je zadávací řízení prováděno, neumožňuje e-aukci provést tak, aby zadávací řízení splňovalo zásady postupu dle § 6 zák. č. 137/2006 Sb., Mezi uchazeči o zakázku je uchazeč zvýhodněný dle §101 odst. 4 zák. 137/2006 Sb. a toto zvýhodnění musí být respektováno a musí být zřejmé po celou dobu průběhu e-aukce. Pořadí nabídek dodavatelů, které je výsledkem e-aukce, tak již musí být konečné a nelze dodavatele, který splnil podmínky ust. § 101 odst. 4 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakazkách, zvýhodňovat až následně po ukončení e-aukce, čímž by došlo k porušení zásad ustanovení § 6 zák.č. 137/2006 Sb.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB