« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work and change of use of residential premises No. 1492, ul. Panska, Rychnov nad Kněžnou  Město Rychnov nad Kněžnou

Construction work and change of use of residential premises No. 1492, ul. Panska, Rychnov nad Kněžnou

  Rychnov nad Kněžnou Czech Republic — Město Rychnov nad Kněžnou
Published May 12, 2016
|
Notice type
Contract notice
The subject of performance of the contract, the construction work associated with the adjustment and change of use of office space in the building "community center" in Rychnov. Reason Public procurement: a) the needs of the city Rychnov nad Kněžnou is a structural adjustment and change of use of office space in the building No. 1492, ul. Panska, Rychnov nad Kněžnou. b) The subject of the public contract is the construction of non-residential premises finish No. 1492 at the multipurpose hall (lectures, concerts, balls, 3D cinema) and a café. c) successfully implemented public contract is a prerequisite for achieving the planned objective, which is to enhance the cultural life of the citizens of the city. d) Expected date of completion of works is 30 September 2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00275336
Úřední název*
Město Rychnov nad Kněžnou
Poštovní adresa*
Havlíčkova 136/0
Obec*
Rychnov nad Kněžnou
PSČ
51601
Kontaktní místo
Město Rychnov nad Kněžnou
K rukám
RNDr. Tomáš Kytlík
Tel.
+420 722943646
E-mail
tomas.kytlik@rychnov-city.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.rychnov-city.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00275336
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00275336
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ052
Stavební práce
WORKS
Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Stavební úpravy a změna užívání části nebytových prostor č.p. 1492, ul. Panská, Rychnov nad Kněžnou
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
14 000 000
Měna
CZK
Zahájení
01/07/2016
Dokončení
30/09/2016
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje v souladu s § 67 ZVZ poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 100 000,-Kč. Jistota může být uchazečem poskytnuta pouze jednou z těchto forem: a) složením peněžní částky na účet zadavatele; b) bankovní zárukou ve prospěch zadavatele; c) pojištěním záruky ve smyslu § 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Stavební práce budou uhrazeny v měsíčních splátkách se splatností 30 dnů až do celkové výše 90 % ze smluvní ceny každé části včetně DPH. Zálohy nebudou poskytovány. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Uchazeči prokazují základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 3 ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán. b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování". d) doklad osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje autorizace v oboru "Pozemní stavby". Výpis z obchodního rejstříku dle § 57 ZVZ nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a bude předložen v prosté kopii. Živnostenské oprávnění či licence bude předložena dle § 57 ZVZ v prosté kopii. Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů. Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu; výpis ze seznamu nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz/
Fax
+420 542167115
Úřední název
Město Rychnov nad Kněžnou
Poštovní adresa
Havlíčkova 136
Obec
Rychnov nad Kněžnou
PSČ
51601
E-mail
podatelna@rychnov-city.cz
Tel.
+420 494509111
Internetová adresa (URL)
http://www.rychnov-city.cz/
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB